11 januari 1922 för 95 år sedan gavs första insulin-injektionen vid T1DM. Mycket har hänt sedan dess, utveckling av bättre insuli-ner, både kortverkande och lång-verkande. Ultrakortverkande in-sulin kommer inom ett halvår.
 
Insulinpump för drygt 40 år sedan revolutionerade tillvaron för många. I studier för 2 år sedan fann NDR halverad dödlighet vid pumpbehandling jämfört med konventionell behandling.
 
Insulinpump med automatisering styrning finns sedan 2 år tillbaka. Insulintillförseln kan då upphöra under 2 tim vid predicted low glucose.
 
Under slutet av 2017 kommer vidareutveckling, insulinpump som både kan öka insulintillförsel vid höga blodsocker och minska/stänga av insulintillförsel vid låga värden.
 
1. Under decennier fick patienter samla urin i 6 timmars portioner
inför besök på diabetesmottagning för glukosanalys och för ordina-tion av insulin. Det måste ha varit en svår utmaning för patienter, lä-kare, sköterska och dietist att för-söka få stabila värden med sådan teknik.
 
2. I mitten av 1980-talet kom blod-glukosbestämning med ny möjlighet till egenkontroll. DCCT Diabetes Control Complication Trial visade 1993 att 4 blodsocker per dag och flerdosinsulin/ pump vid T1DM kunde minska dramatiskt risken för mikroangiopati och i långtidsuppföljning även för makroangiopati. En ny tid för patienter med T1DM började för 24 år sedan
 
3. Sedan 2000 finns möjlighet till kontinuerlig glukosmätning utan blodprov. Tekniken har förfinats och förenklats. Keep It Simple Safe KISS. Erhållna värden har en precision som gör att insulin kan ordineras utifrån erhållna glukosvärden. 
 
Med Medtronics Enlite, Dexcoms G4/G5 med 24/7 glukostäckning med larm och med Abbotts scanningsmätare Libre har tillvaron ytterligare dramatiskt förbättrats för den som har T1DM. I Sverige är det idag mer än 50 % av vuxan patienter med T1DM som har tillgång till dessa hjälpmedel. På många diabetesmottagningar är det redan 65-70% av vuxenpatienterna. Tillvaron för barn-ungdom med T1DM har underlättats genom att de flesta nu har CGMFGM och eller insulinpump.
 
Nationellt programråd för diabetes NPR-D har i sitt vårdprogram för CGM/FGM diskuterat att 80-85% av patienter med T1DM kan ha nytta och vill nyttja denna teknik. 
 
Vägen har varit lång till blodfri kontinuerlig glukosmätning. CGM med larm eller kopplad till insulin-pump kommer bana väg för closed loop teknik inom en snar framtid.
 
Ovan är redaktörspalten till kommande nr av DiabetologNytt, Tidningen kommer med posten i slutet av kommande vecka och finns att läsa på www.dagensdiabetes.se i morgon kväll.
 
Anmäl Dig till diabetesforum 27-28/4 med senaste nytt inom typ1 och 2 diabetes. barn och vuxna. 
Early Bird reducerad kostnad är det fram till 31/1 www.diabetesforum2017.se
Se program dag för dag. Det här är årets stora mötesplats för alla som har intressen i diabetes och diabetesvård i Sverige.
 
Önskan om ett bra bättre 2017!
The Time for Action is Now!
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt