I fredags uppdaterades produktresumén för Jardiance (empagliflozin) med huvudresultaten i EMPA-REG Outcome.
 
Jardiance minskade risken för död med en tredjedel hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad hjärtkärlsjukdom i EMPA-REG Outcome.
 
Kardiovaskulär död är den överlägset vanligaste dödsorsaken i denna patientkategori. 
 
Charlotte Luderowski, MSc Biomed
MIDI Medical Manager Metabolism
European Regional Operating Unit (ROPU MIDI)
Belgium, Denmark, Finland, Greece, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Iceland, Cyprus, Luxembourg
Boehringer Ingelheim AB
 
FASS-text
 
Press release
Hjärt- kärlsjukdom är upp till fyra gånger vanligare hos personer med diabetes typ 2 än befolkningen i övrigt.
 
Läkemedlet Jardiance sänker blodsockret och minskar risken för att patienter med diabetes typ 2 ska dö i hjärt-kärlsjukdom. EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har nu för första gången beslutat att godkänna data på sänkt dödlighet hos en modern diabetesbehandling.
 
Den totala kostnaden för behandling av patienter med diabetes typ 2 i Sverige fördubblades under perioden 2006 till 2014, från 5,5 miljarder SEK till 11,6 miljarder SEK. Främst till följd av ökat antal patienter med diabetes typ 2 och behandling av följdsjukdomar. Runt hälften av alla dödsfall hos patienter med diabetes typ 2 orsakas av hjärt- kärlsjukdom (1,2). Det beror på att högt blodtryck, ateroskleros (åderförkalkning), övervikt och fetma är vanligare bland dem som har diabetes.
 
Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) sänker inte bara blodsockret utan minskar också risken för att patienter med diabetes typ 2 och etablerad kardiovaskulär sjukdom ska dö i någon hjärt-kärlsjukdom med 38 procent.
 
Resultaten av en stor uppmärksammad studie, EMPA-REG OUTCOME, presenterades i Stockholm under hösten 2015 och nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA godkänt en uppdatering med huvudresultaten från studien. Det är det hittills enda moderna diabetesläkemedlet där EMA har beslutat att godkänna data på sänkt dödlighet.
 
- Detta beslut är mycket välkommet. Vi läkare som har hand om patienter med typ 2 diabetes och hög risk för, eller redan etablerad, hjärt-kärlsjukdom har länge sökt läkemedel som kan minska risken för fortsatta komplikationer. Att empagliflozin reducerar dödligheten hos den undersökta patientkategorin beror med all sannolikhet på en påtaglig, omkring en tredjedel, reduktion av hjärtsvikt. Just utveckling av hjärtsvikt är för patienter med typ 2 diabetes en mycket allvarlig och inte sällan livsförkortande komplikation, säger professor Lars Rydén vid Karolinska Institutet.
 
Det europeiska läkemedelsverket EMA:s godkännande av Jardiance för användning inom EU bygger på resultat från en studie med drygt 7 000 patienter varav 4 687 behandlades med Jardiance och de övriga med placebo. Jardiance gavs i tillägg till standardbehandling (andra läkemedel mot diabetes och hjärtsjukdom). Deltagarna följdes upp i snitt drygt tre år. (3)
 
Resultaten visar att Jardiance jämfört med placebo (3):
• Minskade risken att drabbas av någon hjärt-kärlhändelse med 14 procent.
• Minskade risken att dö i någon hjärt-kärlhändelse med 38 procent.
• Risken för död oavsett orsak var 32 procent lägre. Av dem som fick Jardiance avled 5,7 procent under studiens gång mot 8,3 i placebogruppen.
 
Omtalad studie
Studien, EMPA-REG OUTCOME, presenterades i Stockholm i september 2015 och väckte stor uppmärksamhet. Dagens Medicin utsåg upptäckten av diabetesläkemedlets kardiovaskulära effekt till årets viktigaste medicinska rön 2016. Uppdateringen har nu lagts in i produktresumén och finns i FASS.
 
Om Jardiance
Jardiance minskar njurarnas upptag av glukos (blodsocker) från urinen genom att hämma effekten av ett speciellt transportprotein (sodium-glukos-transportör 2). Därmed försvinner mer glukos ur kroppen med urinen och blodsockret sänks.
 
Om diabetes typ 2
Omkring 450 000 personer i Sverige beräknas ha diabetes och av dem har 85-90 procent diabetes typ 2, enligt Diabetesförbundet. Men många har sjukdomen utan att ha fått diagnos. I åldrarna över 65 år beräknas mellan 10 och 20 procent ha diabetessjukdomen.
 
(1) Nwaneri et al. Mortality in typ 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes and Vascular Disease 2013:13(4); 192-207.
(2) Morris et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes, Diabetologia, 2001; 44 suppl 2, s 14-21.
(3) Zinman et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Medicine 2015Nov 26;373(22):2117-28.(EMPA-REG OUTCOME).
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt