Rapport från dagens möte i Stockholm

Under 2018 etablerades ett nytt system för kunskapsstyrning i Landsting och regioner. I och med detta ombildades tidigare Nationella programråd (Diabetes, Stroke, Astma/KOL och Strama) till Nationella arbetsgrupper, kopplade till Nationella ProgramOmråden (NPO), i

...
Även detta år kommer undertecknad att via detta forum förmedla intryck från världens främsta diabetesmöte, EASD i Barcelona. Första korta rapporten på måndag, ses drar stora mötet igång på tisdag, vi hörs!
Anders Frid

Press release

En stor studie från Uppsala universitet, med över 325,000 deltagare, visar att bukfetma är en stor bidragande orsak till diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Studien visar också att bukfetma är en större riskfaktor för kvinnor än för män. Forskarna undersökte även hur vår genetik påverkar

...

Mammans utbildningsnivå och barnets blodsockerkontroll

Varför har mammans utbildning så stor betydelse för barnets sockerkontroll vid typ 1 diabetes?

Trots att insulin och hjälpmedel i stort sett är gratis och trots att också vården nästan är gratis. Nu visar en dansk kartläggning att mammans

...

Insändare 

Målet att HbA1c fortsatt bör vara 48 mmol/mol eller lägre är välgrundat och kvarstår. 

Svenska Barndiabetes-riktlinjer ligger kvar

För två år sedan sänkte Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes HbA1c-målet för barn med typ 1 diabetes till 48 mmol/mol på gruppnivå i

...

Har hjärt-kärlsjuka patienter med typ 2-diabetes

- råd att vänta in den nya kunskapsstyrningen?

Det är många svenskar som lever med typ 2-diabetes, 460 000 personer har fått diagnosen. Det är en stor andel av svenska folket där vi inte alltid märker att vi möter personer med diabetes, men det

...

SGLT-2 inhibitors and GLP-1 agonists recommended as first-line therapies

The 2019 European Society of Cardiology Congress in Paris, France brought exciting news at the intersection between diabetes and heart health.

Two of the biggest stories are significant updates to the European Society of

...

Kvalitetsmålet för HbA1c

HbA1c har länge varit en av hörnpelarna i uppföljningen av diabetessjukdomen. Men testet är inte urgammalt. Det var först på 1970-talet som det blev klarlagt att glukos i blod binds till hemoglobin, s.k. glykering, och att graden av glykering speglade graden av glykemi vid

...

Referat från det Internationella Symposiet om Diabetes and Nutrition i arrangemang av Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG), Nederländerna 12-15 juni 2019

Mette Axelsen, docent och universitetlektor, Institutionen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

...

2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD:

The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 

 
Pdf av
...

Brittiska forskare konstaterar att en kopp kaffe aktiverar brunt fett. Det är en bra nyhet då det bruna fettet, till skillnad från det vita, fungerar som ett värmekraftverk i kroppen, överskottsenergi omvandlas till värme. Det vita fettet lagrar energi som fettdepåer i kroppen.

- Vi vet att om det

...
Undertecknad kommer även detta år att skriva onlinerapporter från EASD. Kongressen börjar tisdag 2/10 men jag kommer att göra en liten sammanfattning av "industridagen" måndag 1/10 under rubriken EASD dag 0.
Auf wiederhören aus Berlin!
Anders Frid
With its two biggest rivals already wielding heart-helping results for the SGLT2 diabetes drugs, AstraZeneca has long been anticipating outcomes study results for its own Farxiga. And on Monday, the company reported that its contender had bested placebo at significant reducing hospitalizations for heart failure
...
Gå in på
 
 
eller på
uppe till vänster
klickbar pdf utan lösenord
 
Ur innehållet
 
Ordföranden har ordet
Redaktören har ordet
NDR-Nytt
Tekniksprång inom diabetes och ögon Barndiabetesvården måste
...
Länk till årsrapporten pdf utan lösenord, klickbar
 
• 58 sidor
• 70 figurer
• utdata från alla 21 landsting
• utdata från alla sjukhus typ 1 diabetes
• utdata från prim vård uppdelat på regioner, alla vårdc finns på www.ndr.nu/knappen
• i slutet finns publicerade
...
Förekomsten av typ 1-diabetes i världen. 
Utvecklingen av autoimmun typ 1-diabetes sker i tre steg. Vad som orsakar sjukdomen är okänt. I en översikt av kunskapsläget beskrivs ärftliga och miljömässiga faktorer samt möjligheterna med en tidig upptäckt.
- Om vi kan förstå mekanismerna i sjukdomens
...
Older adults with type 1 diabetes with prolonged exposure to HbA1c at least 8% are at least twice as likely to develop dementia over 6 years vs. similar adults with only 10% of measurements in the same range, according to findings published in Diabetes Care.
 
“Prior work has established type 1 diabetes
...
Svensk förening för Diabetologi inbjuder till
Diabetologisk Afton i Berlin 4/10 i samband med EASD
 
Plats: Radisson Blue Hotel, Karl-Liebknecht-Strasse 3, Berlin
Datum: Torsdagen den 4 oktober 2018
Tid: Kl. 18.30 – 22.00
 
Se fullståndigt program och anmälan
 
Ingen
...
Att blodsockervärdet är alldeles för högt när diagnosen typ 2 diabetes ställs är vanligare bland de som har kort utbildning, låg inkomst eller har immigrerat till Sverige.
 
Uppsala- och Lundaforskarna som har kartlagt sambandet med hjälp av data från de båda undersökningarna ANDIS och ANDIU tolkar
...
Press release
UTMÄRKELSER.
 
Som ett led i sitt 200-års jubileum väljer Göteborgs Läkaresällskap att uppmärksamma två framstående kliniska forskare med varsitt personligt jubileumspris. Kirurgen Eva Haglind får priset för etablerade forskare  och diabetesläkaren Marcus Lind får priset för yngre
...
Press info
 
Skadliga effekter av ämnen som insöndras från röda blodkroppar kan förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. Resultaten presenteras i två nya studier gjorda av forskare vid Karolinska Institutet.
 
John Pernow.
Det är känt att patienter med
...

After reviewing evidence, a tool to evaluate benefit and risk has been developed showing when and when not to use an SGLT-2 inhibitor.

The management of type 2 diabetes has significantly diversified over recent years, producing a data-rich environment. SGLT2 inhibitors are a more recent agent that work

...
By use of methodological enhancements of previous iterations,  the systematic analysis from the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2016 for 195 countries and territories, 1990–2016,  is the most comprehensive estimate of the global burden of alcohol use to date.
...
Vuxna med typ 1-diabetes
NATIONELLT VÅRDPROGRAM FÖRBEHANDLING MED INSULINPUMP, CGM OCH FGM
 
Upplysningar om innehållet:
Malin Beddesand, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
...
Stor ökning av potensläkemedel
 
På tio år har försäljningen av potensläkemedel ökat med 40 procent. Allra störst är ökningen i den äldsta gruppen. Bland de som är 70+ är ökningen 69 procent, skriver Sara Heyman www.lakemedelsvarlden.se
 
Det visar siffror som Läkemedelsvärlden.se tagit fram ur
...