International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 45th Annual Conference
Rapport

International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) samlades för sin 45:e årliga kongress. Mötet hölls i Boston, USA. Mötet samlade i år ca 1200 deltagare från 78 olika länder från alla

...

Open carpal tunnel release and diabetes: a retrospective study using PROMs and national quality registries

Authors: Zimmerman M, Eeg-Olofsson K, Svensson AM, Åström M, Arner M, Dahlin L

Published: BMJ Open. 2019 Sep 4;9(9):e030179. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030179

 

Abstract

OBJECTIVES: 

To study

...

Abstract

Purpose

To evaluate visual acuity (VA) and central retinal thickness (CRT) on optical coherence tomography during a 4‐year period in patients treated for sight‐threatening diabetic macular oedema (DMO) at two Swedish county hospitals. Additionally, to compare health‐related quality of

...

CGM key to preventing health risks in pregnancy in diabetes

All pregnant women with type 1 diabetes are to be offered use of continuous glucose monitoring (CGM) from April 2020 to improve the health outcome of births.

The drive to increase use of CGM for mothers to be with type 1 diabetes forms

...

Oxygen Therapy in Myocardial Infarction Patients With or Without Diabetes: A Predefined Subgroup Analysis From the DETO2X-AMI Trial

  1. Thomas Nyström1
  2. Stefan K. James2,3
  3. Bertil Lindahl2,3
  4. Ollie Östlund3
  5. David Erlinge4
  6. Johan Herlitz5
  7. Elmir Omerovic6
  8. Linda Mellbin7
  9. Joakim
...
Patienter med diabetes, typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes med fglerdos-insulin, som använder läkemedel för att sänka blodsockret upplever ibland alltför låga värden och ibland alltför höga. För de flesta är det mer eller mindre oundvikligt oavsett hur väl man passar på sitt blodsocker. 

Men hur är
...

Ny upptäckt om sockerupptag i brunt fett kan bota typ 2-diabetes

Resultat som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts medicin mot typ 2-diabetes publiceras i dag i Journal of Cell Biology. Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt en ny mekanism som stimulerar

...
CAC scores may predict future CVD events in patients with type 1 diabetes
 
Coronary artery calcium scores may be effective in predicting future CVD events in patients with type 1 diabetes, with scores over 100 associated with a significantly increased risk, according to findings presented at the
...
The American College of Cardiology (ACC) published a new expert consensus statement in the Journal of the American College of Cardiology regarding decision considerations for novel cardiovascular risk reduction therapies in patients with type 2 diabetes (T2D) and atherosclerotic cardiovascular
...
Förändringar i ämnesomsättningen påverkar immunförsvaret
 
Örebroforskare har identifierat tidiga förändringar i ämnesomsättningen hos barn som senare utvecklar typ 1-diabetes – ett viktigt steg för att kunna förebygga sjukdomen. Detta är ett av flera forskningsresultat som presenterades på Nordic Metabolomics
...
Medical treatment for autoimmune thyroid disease, an infection requiring hospitalization or the development of retinopathy should “raise the suspicion” of Addison’s disease development in adults with type 1 diabetes, according to findings from a registry-based study conducted in Sweden.
 
The
...
Peter M Nilsson, Professor/överläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, samt Verksamhetsområde Internmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 
Inom diabetesområdet har det tillkommit en rad viktiga kliniska studier och tekniska innovationer under senare år, vilka har påverkat klinisk
...
För första gången rekommenderas en automatisk insulinpump för barn och vuxna med typ 1-diabetes, skriver Maria Gustavsson på www.dagensmedicin.se
 
Anders Frid är docent och pensionerad överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
– Jag är väldigt glad över ställningstagandet. Det här är ett stort steg
...
PCSK9-hämmarena Repatha och och Praluent kommer att subventioneras till fler patienter efter beslut från TLV.
F
rån och med den 1 januari 2019 utökas subventionen för blodfettssänkarna Repatha (evolocumab) och Praluent (alirokumab) till att omfatta fler patienter än i dag. Det meddelar Tandvårds-
...
Ulla Hellstrand Tang, forskare, innovatör och leg. överortopedingenjör
fick prestigefyllt pris på Världsdiabetesdagen 14 november med 350 000 SEK

Familjen Jacobssons forskarstipendie för att använda digitalt utvecklat hjälpmedel för diabetes-fotundersökning med webbprogrammet D-Foot på
...
ADA Releases Type 2 Diabetes Guidelines for Youth
 
There are fundamental differences in the pathogenesis and course of type 2 diabetes between young people and adults that necessitate a different approach in youth with the disease, with an emphasis on the patient's social context and long-term
...
Primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor
 
Fler patienter får stöd för ohälsosamma matvanor och
fysisk aktivitet
 
Fler patienter än tidigare får stöd att ändra sina ohälsosamma matvanor och att bli mer fysiskt aktiva. 5 procent av patienterna i primärvården har fått någon form av
...
 
Att patienter med diabetes jämfört med icke-diabetes individer löper större risk att drabbas av allvarliga infektioner är känt sedan tidigare. Mindre känt är vilken roll blodsockernivåerna spelar.
 
Nu visar en stor brittisk studie att infektionsrisken är större ju högre långtidsvärdet (HbA1c) för blodsockret är.
...
News
NHS to provide life changing glucose monitors for Type 1 diabetes patients
From the Press release 14 November 2018
 
Tens of thousands of people with Type 1 diabetes across the country will benefit from life changing glucose monitors on the NHS.
 
To coincide with World Diabetes Day, Simon
...
Se alla bilderna från föreläsarna
 
Presentationsbibliotek Världsdiabetesdagen 2018
Eller se enskild föreläsares bilder genom att klicka på www nedtill
 
• Nya kriterier för graviditetsdiabetes – vad innebär det?
...
 
Diabetologiskt Vårmöte 13-15 mars 2019
Välkommen till Stockholm. Anmäl dig redan nu.
 
"All Time Best Meeting"
 
 
 
Varmt välkommen till Diabetologiskt vårmöte 2019 som kommer gå av stapeln 13-15 mars i Stockholm. I år har SFD och SFSD tillsammans med BLF ett gemensamt möte.
 
Det blir tre
...
A Randomized Clinical Trial of the Effect of Continuous Glucose Monitoring on Nocturnal Hypoglycemia, Daytime Hypoglycemia, Glycemic Variability, and Hypoglycemia Confidence in Persons with Type 1 Diabetes Treated with Multiple Daily Insulin Injections (GOLD-3)

Arndís F. Ólafsdóttir, William
...
1.Kunskap är numera känd inom professionen och också hos patienter om den lätt ökad risken för normoglykemisk ketoacidos med allmänpåverkan. Den kunskapen saknades 2013, då observationsstudien börjar. 
 
2. I Sverige följer vi rekommendationer från Läkemedelsverket sedan snart ett år om att undvika
...
NT-rådet rekommenderar
 
att om en person med typ 1 diabetes som har återkommande problem med hypo- eller hyperglykemi och som uppfyller Socialstyrelsens rekommendation för behandling med sensor augmented pump (SAP, dvs insulinpump och kontinuerlig glukosmätning), då kan man välja att använda en
...
MiniMed 670g, hybrid closed loop insulinpump med algoritmstyrd insulindosering som möjliggör dosering utifrån ett bestämt målvärde för blodglukos

NT-rådets yttrande till landstingen
Rekommendation och sammanvägd bedömning

NT-rådets rekommendation är:
 att landstingen kan använda MiniMed 670G
...