Ulla Hellstrand Tang, forskare, innovatör och leg. överortopedingenjör
fick prestigefyllt pris på Världsdiabetesdagen 14 november med 350 000 SEK

Familjen Jacobssons forskarstipendie för att använda digitalt utvecklat hjälpmedel för diabetes-fotundersökning med webbprogrammet D-Foot på Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Med digital fotkoll undersöks fötterna vid diabetes och tidiga insatser för att förhindra sår och amputation

http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/nyheter

Motiveringar
Ulla Hellstrand Tang, Forskare Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hon har tilldelats 355 tkr för sin forskning ”Digital bedömning av fötter vid diabetes med webbprogrammet D-Foot”.
Vi uppskattar att forskningen kan resultera i avsevärda besparingar för såväl samhälle som individ, samt ge en högre livskvalitet för individen.

Ett hårt mallat webbformulär med frågor om fotsår, deformiteter och liknande problem tas i bruk för att bättre skydda fötterna på personer med diabetes. Verktyget är ett resultat av forskning vid Sahlgrenska akademin.

– En av orsakerna till att patienter i riskzonen inte upptäcks i tid är avsaknaden av en enhetlig rutin för fotundersökning, vilket leder till att riskgraderingen blir subjektiv, konstaterar Ulla Hellstrand Tang, disputerad ortopedingenjör med lång erfarenhet från vård av diabetespatienter med fotproblem.

Fotsår är en vanlig orsak till amputation hos personer med diabetes. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör de få sina fötter kontrollerade, men rutinerna brister och de regionala skillnaderna är alltför stora, menar Ulla Hellstrand Tang.

I sin forskning har hon nu utvecklat ett enkelt och standardiserat e-hälsoverktyg för riskgradering av fötterna. Tydliga beskrivningar och bilder guidar den som utför de 22 undersökningsmomenten så att det inte råder någon tvekan om patientens tillstånd.

Snabbt in i vården

Frågorna som besvaras handlar om exempelvis rörlighet, fotsår, domningar och svettningsgrad. Minskad fotsvett kan indikera nervskada. Likaså undersöks förekomst av hallux valgus, hammartå eller annan deformitet, och så vidare. Alla frågevariabler är vetenskapligt testade så att ett visst tillstånd alltid får samma klassning och behandlingsrekommendation.

Till hösten börjar verktyget D-Foot att användas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, med hopp om att fler kliniker sedan tar efter.

– Det är otroligt glädjande att det så snart kan användas till patienternas bästa, säger Ulla Hellstrand Tang.

Hon har också studerat vilka hjälpmedel som bäst skyddar fötterna från onödigt hårt tryck. I en tvåårig studie fick ett hundratal patienter pröva både prefabricerade och individuellt utformade inlägg. Trycket mättes regelbundet på sju olika mätpunkter under fötterna. Hårdast är trycket mot hälarna.

Viktigt fördela trycket

– Det visar sig att ett individuellt inlägg i högre grad håller om hälkudden, skapar större anläggningsyta och ger ett signifikant lägre tryck än ett mer traditionellt prefabricerat inlägg, säger Ulla Hellstrand Tang.

– Men vi kunde också se att kombinationer av bra skor och prefabricerade inlägg skapade bra anläggningsyta och acceptabelt tryck för vissa personer. En patient med relativt fina fötter kan inledningsvis börja med ett billigare och enklare inlägg. Vinsten är då också att man är färdigbehandlad efter ett besök och inte behöver komma tillbaka två-tre veckor senare, säger hon.

Länk till Ulla Hellstrands forskning, studien

Länk till arrangemanget Hoj17 där Ulla Hellstrand Tang ihop med Göteborgs Diabetesförening uppmärksammar förebyggande fothälsa, awareness-awakeness-kampanj, under sin drygt 200 mil lång cykelturné i landet sommaren 2017.


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt