Hur ska vi förhålla oss till Europeiska kardiologföreningens (ESC) nya guidelines?

  • En överenskommelse mellan Svensk förening för diabetologi (SFD) och Svenska kardiologföreningen (SVKF)
 

På senare år har ett flertal studier av nya glukossänkande läkemedel med kardiovaskulära utfallsmått publicerats. I den senaste versionen av Europeiska Kardiologsällskapetes (ESC) riktlinjer, som utarbetades i samråd med EASD (publicerat 31 augusti 2019) rekommenderas SGLT-2 hämmare eller GLP-1 analoger som 1:a handsmedel (före metformin) för patienter med förekomst av kardiovaskulär sjukdom och för patienter med hög och mycket hög risk för kardiovaskulär sjukdom.  

https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/3143-nya-uppdaterade-europeiska-riktlinjer-europeiska-diabetes-och-kardiologiforeningen

 

Riktlinjerna är i nuläget inte i linje med nuvarande svenska och internationella riktlinjer för behandling av typ 2 diabetes.

Såväl EASD som den amerikanska diabetesorganisationen (ADA) arbetar med en pågående revidering av sina nuvarande gemensamma riktlinjer. Den nya versionen beräknas vara färdig före årsskiftet 2019-2020.

Med anledning av nuvarande läge med inkongruens mellan ESC och ADAs riktlinjer,

så har SFD tagit initiativ till ett möte med representanter från Svenska Kardiologföreningen.

Vi har i konsensus tagit beslutet att bibehålla nuvarande behandlingsrekommendationen för 1:a hands antihyperglykemiskt läkemedel vid typ 2 diabetes i avvaktan på  ADA/EASDs uppdaterade riktlinjer. 

 

David Nathanson                                                                                                                       

Ordförande SFD      

Magnus Löndahl

Vetenskaplig sekreterare SFD            

 

Stefan James  

Ordförande Svenska Kardiologföreningen

                                                                      

Mikael Ryden

Hon. Secr. EASD

 

Linda Mellbin                                                          

Europeiska kardiologföreningen (ESC)

 

Anna Norhammar 

Svenska Kardiologföreningen    

 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt