Hälsoskillnaderna mellan personer som har hög respektive låg utbildningsnivå fortsätter att vara stora i Sverige, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Skillnaderna i hälsa bidrar till att personer med låg utbildning lever kortare liv, trots att mycket av ohälsan går att förebygga och
...
NY STUDIE. Hjärt-kärlsjukdom har minskat rejält i Sverige sedan sent 1990-tal. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin på totalt närmare tre miljoner vuxna svenskar. Relativt sett är det personer med diabetes typ 1 och 2 som är de stora vinnarna.
– Det är en enorm förbättring och ett kvitto
...
Early Glycemic Control and
Magnitude of HbA1c Reduction Predict Cardiovascular Events and Mortality: Population-Based Cohort Study of 24,752 Metformin Initiators. Elisabeth Svensson,1 Lisbeth M. Baggesen,1 Søren P. Johnsen,1 Lars Pedersen,1 Helene Nørrelund,1 Esben S. Buhl,2 Christiane L. Haase,2
...
Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, torsdag den 13 april 2017.
Personer med typ 1 och 2 diabetes stora vinnare när hjärt-kärlsjukdomar minskar

Hjärt-kärlsjukdom har minskat rejält i Sverige sedan sent 1990-tal. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin på
...
Process för att utse 2016 års bästa avhandling
i diabetologi (preklinisk och klinisk)
 
Arbetet har skett i fem faser:
1. Databassökning för att finna underlag för bedömning: Södersjukhusets bibliotekarie har sökt i databasen Libris och fått fram 47 avhandlingar för bedömning.
2. SFD´s vetenskapliga
...
Stipendiet för Förtjänstfullt kvalitetsarbete inom diabetesvården 2016.
Agneta Lindberg, Hässleholms sjukhus
 
Agneta har med stor ansvarskänsla och genom outtröttligt arbete sett till att samla landstingets resurser för att få en systematisk överföring från journal till NDR att fungera. Hennes arbete
...
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i dagarna presenterat sin ”förstudie om om behov av samverkan kring ett ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder”.
 
Den finns att läsa nedtill i sin helhet utan lösenord. Totalt 45 sidor.
...
Professor Kerstin Hall (1929-2017) har avlidit 87 år gammal efter en tids sjukdom
 
Kerstin Hall utnämndes till professor vid KI och Rolf Lufts efterträdare vid det Karolinska sjukhuset 1980 och var verksam fram till pensionering 1995.
 
På 1950 talet hade Rolf Luft i kliniska studier visat att
...
Patientorganisationen Svenska Diabetesflörbundet har nyligen träffat socialförsäkringsministern för att prata om VAB-problematiken.
 
De överlämnade ett konkret lagförslag om kontaktdagar.
 
Deras lagförslag går att ladda ner via
 
Från Fredrik
...
A massive data analysis showed that SGLT2 diabetes drugs significantly cut heart failure hospitalizations and deaths, results that stand to have a “substantial impact” on prescribing habits, if AstraZeneca’s sees predictions come true.
 
In a real-world study dubbed CVD-Real, researchers sifted
...
Safety and effectiveness of FreeStyle Libre glucose-monitoring system
 
Controlling blood glucose levels at an optimum range to prevent diabetes-related microvascular and macrovascular complication is of utmost importance. Thus, several devices have been manufactured to closely monitor the blood
...

En absolut riskminskning för nya hjärt-kärlhändelser med 1,5 procentenheter efter två år. Det blev resultatet när patienter med etablerad aterosklerotisk sjukdom fick tilläggsbehandling med det nya kolesterolsänkande läkemedlet Repatha (evolocumab), skriver Carl-Magnus Hake www.dagensmedicin.se

 

– Vi

...
Umeåforskare har skapat dataset som kartlägger de insulinproducerande cellernas tredimensionella distribution och volym i hela bukspottkörteln. Den visuella och kvantitativa informationen förbättrar möjligheterna att göra analyser av bukspottkörteln inom diabetesforskning. Forskarnas dataset
...

Länge har man trott att högt blodsocker är det som försämrar njurfunktionen vid diabetisk njursjukdom. Men genom studier på möss med diabetisk njursjukdom har Ulf Eriksson och hans kollegor upptäckt att det i stället har att göra med fettansamlingar i njurarna. Nu har forskarna lyckats minska

...
Diabetes Technology & Therapeutics on line April 2017
I fulltext utan lösenord
 
 
A Clinical Trial of the Accuracy and Treatment Experience of the Flash Glucose Monitor FreeStyle Libre in Adults with Type 1 Diabetes. Arndis Olafsdottir,
...
Förbundet satsar på livskvalitet
 
Patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet stöttar i år det Nationella diabetesregistret (NDR) med en halv miljon kronor för att inte arbetet med enkäter om patienters livskvalitet ska försenas. Förbundets beslut om ett engångsstöd är en följd av att NDR i år
...
Nu är den reviderade Vägledning för upphandling av plasmaglukosmätare publicerad 
 
 
Upphandling av plasmaglukosmätare för patienters egenglukosmätning
Vägledning för upphandling av plasmaglukosmätare. Rangordning och beskrivning av
...
The position statement by the ADA incorporates updates in treatment and screening for patients with diabetic retinopathy.
The American Diabetes Association has issued a position statement for managing diabetic retinopathy, as published in Diabetes Care.
 
The statement incorporates recent
...
In a new international clinical trial, it was shown that the drug liraglutide (Victoza) 3.0 mg may reduce diabetes risk by 80% in individuals with obesity and prediabetes.
 
Prediabetes, also commonly referred to as borderline diabetes, is a metabolic condition and growing global problem that is
...
Hedersledamöter i Svensk Förening för Diabetologi SFD
Namn
Utdelat vid möte i stad
Årtal
 
Nedan är en samlad lista på Kollegor som gjort förtjänstfulla diabetes-insatser och under åren är utsedda som Hdersledamot i SFD
 
Claes Hellström
Karlstad
1997
Jan Östman
Karlstad
1997
Per Björntorp
Karlstad
1997
Bengt
...
Nu har vi ett swishkonto 123 084 91 25
Detta underrlättar för dig som väntat på att betala medlemsavgift 200 kr för 2016
 
Är du HELT NY medlem och tillhör vårdpersonal så går det också fint att swisha pengar,
men maila då också separat i ett mail ditt namn, adress, postnr och ort till
Den här
...
Ny forskning från Luleå Tekniska Universitet visar att glukosnivåer naturligt fördubblas hos kvinnan under förlossning, vilket ger extra krafter under förlossningsarbetet och en söt, energirik modersmjölk åt barnet.
 
Hos kvinnor med diabetes hålla i dagsläget glukosnivåerna låga med insulin och som en
...
Diagnosis of prediabetes for prevention of diabetes and diabetes-related complications.
 
Diabetes is the 7th leading cause of death in United States with the prevalence of >29 million Americans with diabetes and 86 million Americans ≥20 years old with prediabetes. The latter is a condition where blood
...
Svensk Förening för Diabetologi SFD har genom sina vetenskapliga sekreterare prof Johan Jendle och docent David Nathanson gått igenom avhandlingar genomförda 2016 inom ämnet diabetes, både prekliniskt och kliniska arbeten. Totalt är det en mycket omfattande vetenskaplig produktiom under året, ett
...
Advanced Technologies and Treatment for Diabetes ATTD är ett årligt återkommande internationellt diabetesmöte, som huvudsakligen handlar om utvecklandet av helt och delvis automatiserad insulintillförsel till personer med typ 1 diabetes. Mötet handlar också om olika delkomponenter i dessa system, tex
...
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks