Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, tisdag den 6 juni 2017.
 
Publicering i Nature Communications i dag klockan 11:00. Artikeln nu synlig hos tidskriften efter viss fördröjning. 
 
Nyupptäckt sjukdomsmekanism för typ 2-diabetes
Nu presenteras en nyupptäckt mekanism bakom
...
The 77th Scientific Sessions will be held in USA, San Diego, CA from June 9-13, 2017.
 
More than 15,000 leading physicians, scientists and health care professionals from around the world convene each year at the American Diabetes Association’s Scientific Sessions to unveil cutting-edge research,
...
Low carbohydrate diets for the management of type 1 diabetes have been popularised by social media.

The promotion of a low carbohydrate diet in lay media is in contrast to published pediatric diabetes guidelines that endorse a balanced diet from a variety of foods for optimal growth and...
Researchers at the University of Gothenburg and the Institute of Biomedical Investigation of Girona have found that gut microbial shifts under metformin treatment contribute to improved blood sugar control.
 
They believe that the drug effects on blood glucose may result from normalising the
...
Prevalence of celiac disease varied from 1.9 to 7.7 percent among children in U.S. and Australia
 
Children with type 1 diabetes often have comorbid celiac disease (CD), according to a study published online May 25 in Diabetes Care.
 
Maria E. Craig, M.B.B.S., Ph.D., from the Children's Hospital at
...
Pressmeddelande från SOM-institutet vid Göteborgs universitet 2017-06-01
 
När svenska folket tycker till om hälso- och sjukvården är aspekter som att få berätta om sin situation och att få medverka i planeringen av sin egen vård, omsorg och behandling viktiga. Något de upplever inte sker i
...

Increased odds of direct ER referral, inpatient admission for diabetic foot ulcers, infections

Diabetic foot ulcers (DFUs) and diabetic foot infections (DFIs) are associated with increased risks of admission and outpatient visits, according to a study published online May 11 in Diabetes Care.
 
Grant
...
A long-term follow up of a landmark study into type 1 diabetes control has compared rates of severe hypoglycemia within groups that were formerly intensively and non-intensively controlled.
The study uses data from the DCCT and EDIC trials. DCCT stands for Diabetes Control and Complications Trial and EDIC stands for
...
Nedan har skickats till DiabetologNytt redaktionen

Socialstyrelsen har publicerat nya nationella riktlinjer för diabetesvård. Inga förändringar på blodtrycksfronten.

Noterbart är att man under 

Tillstånd: Typ 2-diabetes med högt blodtryck skriver följande: ”Senaste litteratursökning är utförd 2008.
...
I tidningen hade aktuellt företag tyvärr bytt plats 
Även en enskild summa hade hamnat fel.
 
Rätt ska vara som nedtill
 
• Stipendiet för förtjänstfull kvalitetsarbete stöds ekonomiskt av Boehringer Ingelheim med 30.000. 
 
• Stipendium till årets diabetesteam stöds ekonomiskt av Eli Lilly med 40.000
 
...
DiabetologNytt
 
 
Överst till vänster finns tidningen
klickbar pdf
 
Tar 15-30 sek att ladda ner,
vänta in tiden lite, då en hel del sidor med tabeller, illustrationer, fotografier etc
 
Tidningen kommer med posten till Dig som medlem i SFD,
inom 1,5-2 veckor
 
Välkommen till
...
Kl 09.00 idag skriver Socialstyrelsen på sin www
 
 
Socialstyrelsen uppdaterar nu nationella riktlinjer för diabetesvård och ger nya glukossänkande läkemedel en betydligt högre prioritering än tidigare. Även fetmakirurgi vid typ 2-diabetes
...
Sjukvårdens framtid –
vi ger plats för debatten i Almedalen
 
Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdens aktörer i Almedalen. Här diskuterar vi alltifrån medicinsk forskning till sjukvårdsorganisation med politiker, tjänstemän, patienter och profession. Med start måndag morgon den 3
...
Results from the ongoing first large real-world evidence study of its kind published in the American Heart Association.
 
This is a comparative effectiveness study comparing new users of SGLT-2 inhibitors with new users of other glucose-lowering drugs with regard to hospitalization for heart failure
...
Benartärsjukdom farligare än icke-dödlig hjärtinfarkt
En ny svensk studie ger en förtydligad bild av benartärsjukdom som en underbehandlad åkomma med hög risk för framtida hjärt-kärlhändelser.
 
– För första gången har vi nu nationella siffror för prognosen hos patienter med benartärsjukdom.
...
The medical device industry appears to be under siege by cybercriminals, but it isn't taking steps to defend itself, according to two separate reports.
 
Over the next 12 months, two thirds of medical device manufacturers and more than half of healthcare delivery organizations (HDOs) say that a
...
Top-line results from the large cardiovascular safety outcomes trial for AstraZeneca's once-weekly version of the glucagonlike peptide-1 (GLP-1) receptor agonist drug for type 2 diabetes,
 
exenatide (Bydureon), show the agent met the goal of cardiovascular safety but failed to show any
...
Ny forskning visar att snusare har en ökad risk för typ 2-diabetes. Men hur negativa är snusets hälsoeffekter i övrigt? Mer forskning behövs, menar Cecilia Magnusson, adjungerad professor vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.
 
Vad visade er studie?
Vi såg att den som
...
Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 
Tarmfloran har nyckelroll vid behandling med klassisk diabetesmedicin
 
Nu klarnar bilden av hur det klassiska diabetesläkemedlet metformin verkar i kroppen. En studie vid Sahlgrenska akademin och universitetet i Girona indikerar
...
Vi tar fram anpassad information om de undersökningar och behandlingar som rekommenderas i Nationella riktlinjer.
 
Patientversionerna görs tillgängliga i samverkan med 1177 Vårdguiden. Där finns nu länkar till ytterligare åtta patientversioner som ska hjälpa till att stärka patientens delaktighet i
...
Du som var med på Diabetesforum i Sthlm i slutet av april
kanske missade någon föreläsning eller så kanske du vill fördjupa dig i ämnet än mer
 
Eller kanske du hade svårt att åka och deltaga,
men gärna vill ta del av föreläsningar
 
De flesta föreläsares bilder finns nu utlagda
 
1. Gå in på ...
The prevalence of primary aldosteronism among adults with type 2 diabetes is relatively low, but those with primary aldosteronism have higher systolic blood pressure and lower potassium levels than those without adrenal dysfunction, according to published findings.
 
“We did not find any strong
...
Diabetespatienter är beroende av att deras produkter fungerar och att den information och den behandling de erhåller genom produkterna blir korrekt. Teknikområdet är i en expansiv utvecklingsfas där ny, ofta avancerad teknik görs mer tillgänglig för patienterna. Läkemedelsverket ser positivt på
...
Diabetespatienter är beroende av att deras produkter fungerar och att den information och den behandling de erhåller genom produkterna blir korrekt. Teknikområdet är i en expansiv utvecklingsfas där ny, ofta avancerad teknik görs mer tillgänglig för patienterna. Läkemedelsverket ser positivt på
...
Diabetespatienter är beroende av att deras produkter fungerar och att den information och den behandling de erhåller genom produkterna blir korrekt. Teknikområdet är i en expansiv utvecklingsfas där ny, ofta avancerad teknik görs mer tillgänglig för patienterna. Läkemedelsverket ser positivt på den pågående
...
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks