Many cases of sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitor-associated diabetic ketoacidosis (DKA) are preventable, new research suggests.
 
But physicians and patients are missing the signs and symptoms of this rare side effect — or not even aware of the link — and as a result, any cases are
...
Hypoglycaemia in type 1 diabetes: technological treatments, their limitations and the place of psychology
Pratik Choudhary, Stephanie A. Amie
Diabetologia Febr 08
 
Mycket välskriven artikel av hypoglykemi-expert Stephan Amniel, UK,
Denna artikel och detta ämne diskuterades också på ATTD
 
Full text
...
Stora framsteg inom T2DM av Michael Alvarsson, redaktör för de 8 artiklarna i typ 2 diabetesstema-numret
 
...
MyTherapy är den mest nedladdade medicinpåminnaren för smartphones bland personer med diabetes. Efter tre års forskning, utveckling och testning har applikationen blivit Europas ledande medicinpåminnare som dessutom är gratis att ladda ned.
 
Förutom att ge påminnelser om bl.a. den regelbundna
...
 
FDA USA
Glooko’s Mobile Insulin Dosing System aims to make it easier and more effective for physicians and patients to titrate long-acting insulin between visits
 
Glooko, the leader in diabetes data
...
Kontinuerlig blodsockermätning är positivt för högriskpatienter för hypoglykemi, skriver www.dagensmedicin.se Petra Hedbom, och fortsätter som nedtill.
 
I studien ville forskarna ta reda på om personer med typ 1-diabetes och som har problem med hypoglykemi, alltså att blodsockernivån blir för låg, kan få
...
Listen Well to The Stories They Tell Themselves
 
I recently met a patient whose life is alternative medicine. Not complementary medicine but alternative medicine.
A young woman in her early 30’s who was diagnosed with type 1 diabetes 10 years ago. Besides having an A1C of 10.5%, I could tell she was
...
Nationella rekommendationer
Svensk uroradiologisk förenings kontrastmedelsgrupp
 
METFORMIN
Version 6.0 2017-11-24
 
Kontrastmedelsgruppen är en underavdelning till Svensk uroradiologisk förening
(SURF), som in sin tur är en delförening i Svensk förening för medicinsk radiologi
 
För närvarande finns det
...
Kvinnligt kön ingen skyddande faktor för hjärtsjukdom vid typ 1-diabetes
 
Förträngningar i hjärtats blodkärl är en möjlig följdsjukdom vid typ 1-diabetes som på sikt kan leda till hjärtinfarkt och hjärtsvikt. I regel drabbas kvinnor av kranskärlssjukdom senare än män, men om kvinnan har typ
...
Type 2 diabetes (T2D) may play a protective role against the development of aortic diseases through structural changes in the aortic wall, according to an observational cohort study published in the Journal of the American Heart Association.1
 
Although T2D is associated with cardiovascular disease
...
Evolution pågår men revolutionen får vänta
 
Konferensen ATTD Advanced Technologies & Treatments for Diabetes
har under det senaste årtiondet kommit att bli en institution för de som involveras i moderniserande av behandlingen vid diabetes.
 
Konferensens kärna handlar om hjälpmedel för insulinbehandling vid
...
 
1. Läs abstracts från Internationellt Diabetesmöte Wien ATTD 14-17/2 2018
Advanced Technologies & Treatments for Diabetes
klickbart fritt utan lösenord
 
 
2. ATTD 2018 Yearbook
Alla de viktiga
...
Alla landsting bör klara av att erbjuda sina dia­betes­drabbade invånare en modern vård, skriver det nationella diabetesteamet i en debattartikel.
 
Debattinlägg
Nationella Diabetes Teamet NDT 180215
 
David Nathanson överläkare, ordförande Svensk Förening för Diabetologi SFD,
Ingela Bredenberg
...
Nu rekommenderas landstingen att erbjuda vissa personer med typ 2-diabetes en medicinteknisk mätare, skriver Petra Hedbom 180207 på www.dagensmedicin.se och fortsätter aom nedtill
 
Med så kallade CGM-system kan diabetiker mäta sina blodsockernivåer flera hundra gånger per dygn via en sensor på huden,
...
Idag lever 450 000 människor i Sverige med diabetes. Av dem har 50 000 den autoimmuna varianten som kallas typ 1-diabetes, en livslång sjukdom som man varken kan bota eller förhindra. Trots sprutor upplever många att det är den mentala aspekten som är jobbigast med att ha diabetes.
 
En person med
...
Typ 2-diabetes - insulin kommer sent på grund av trafikstopp i β-cellen
 
Pressmeddelande   •   Feb 06, 2018 
 
Forskare vid universiteten i Uppsala och Lund har i en ny studie upptäckt varför insulinutsöndringen inte fungerar som den ska hos personer med typ 2-diabetes. Forskningsresultaten publiceras i den vetenskapliga
...
Nu har NT-rådet (Nya terapirådet), publicerat sin rekommendation till landstingen gällande glukosmätaren FreeStyle Libre.
 
FreeStyle Libre är sedan tidigare infört vid diabetes typ 1
Den omfattar en patienter med typ 2-diabetes med flerdos-inulin med HbA1c över 70
eller återkommande allvarliga
...
Svensk Förening för Diabetologi (SFD)  kommer till EndoDiabetes-mötet i Göteborg 7-9/3
att utse Årets Diabetesteam 
 
Val av årets team grundar sig på en sammanvägd bedömning av NDR-data och eventuellt genomförda kvalitetsprojekt under 2017. NDR och SFD utser utrifrån detta årets diabetesteam. Priset stöd
...
Svensk förening för diabetologi kallar härmed till årsmöte
i samband med Enodiabetesmötet i Göteborg 7-9/3
 
Tid: 8 mars 2018 kl 11.00
Plats: Quality Hotel, Göteborg
 
1: Val av ordförande
2: Godkännande av dagordning
3: Verksamhetsberättelse
4: Ekonomisk rapport
5: Revisionsberättelse
6: Styrelseval
7: Val av
...
Psykologguiden
 
Natur & Kulturs
Psykologilexikon
 
Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.
 
Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i
...
For people who think that smoking only one or two cigarettes a day carries little cardiovascular risk, a powerful new study maintains the only way to reduce risk is to quit, full stop.[1]
 
The investigators anticipated that smoking one cigarette a day would be associated with about 5% of the excess
...
Anders Frid Årets Diabetolog 2017
Anders Frid arbetar sedan många år som överläkare vid diabetesvården vid Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmö. Gjorde de första studierna av injektionsställen med datortomografi. Detta ledde till ett 30-årigt arbete med att förbättra kvalitet på
...
Hälso- och sjukvårdspersonal och patienter uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig insulinpenna.

En säkerhetsuppföljning gällande användning av insulinpennor har resulterat i nya rekommendationer från den europeiska läkemedelsmyndighetens
...
Mycket har förbättrats för patienter med typ 1 diabetes. Ett stort framsteg är nya och bättre insuliner. Användning av insulinpump har också betytt mycket för många patienter. Sista 10 åren har tillgång till kontinuerlig glukosmätning CGM/FGM revolutionerat diabetesvården för ännu fler.
 
Information är
...
SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik
Svenska Läkaresällskapet
 
Svenska Läkaresällskapet skriver bland annat i sin press release
 
När Läkaresällskapet i en enkät frågade sina medlemmar vilka egenskaper som främst kännetecknar en professionell läkare, framkom fem
...
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks