Two large studies show a marked difference in cardiovascular outcomes

  • Note that this study was published as an abstract and presented at a conference. These data and conclusions should be considered to be preliminary until published in a peer-reviewed journal.
  • Women with diabetes have
...

Poor Glycemic Control Boosts Dementia Risk

HbA1c over 10% meant 50% greater risk of dementia

 
  • Note that this study was published as an abstract and presented at a conference. These data and conclusions should be considered to be preliminary until published in a peer-reviewed journal.
  • Note
...

Nasal powder may be simpler option than injection, especially for teachers, para-medicals and relatives

...

In pregnancy, pesticides may be a trigger for gestational diabetes

This article is a collaboration between MedPage Today® and:

  • Medpage Today Action Points
  • Note that this study was published as an abstract and presented at a conference. These data and conclusions should be considered to be preliminary until
...

EASD Stockholm 2015 dag 4

Sista dagen, lite kortare program. Alla är fortfarande lite omtumlade efter gårdagens stora nyhet om minskad kardiovaskulär dödlighet i EMPA-REG-studien. Även om företaget flaggat för att effekten fanns var det nog ingen som hade räknat med 35 % minskad totalmortalitet efter tre

...

EASD Stockholm dag 3

Har inte dragit statistiken än, här kommer den. Knappt 17 000 deltagare, den siffran har legat oförändrad de senaste åren. 48 sessioner med 264 muntliga presentationer och 123 postersessioner med 945 arbeten, 1209 abstracts totalt alltså. 35 symposier med tillsammans 95

...

EASD Stockholm 2015 dag 2

Välkommen åter till Älvsjö, nu blir det maratondag! Programmet sträcker sig från 09.00 till 19.15 med många intressanta symposier sist på dagen. Får väl se om batterierna hos dator och datorhusse håller så länge! Programmet går ut hårt med sex parallella symposier där man

...

EASD Stockholm dag 1

Nu börjar det på allvar. Invigning av professor Bo Ahrén med sedvanligt omnämnande av alla medarbetare och med lite turistbilder från Stockholm. Det här är mitt 32:a EASD och det känns tryggt att invigningar är sig i stort sett lika. Med ett undantag, Aten 2005. Jag har

...

EASD Stockholm 2015 dag 0

Bästa Diabetolognyttläsare!

Er resande reporter ber nu att för 20:e året få ta Er uppmärksamhet i anspråk för att följa den femdagarsresa genom världens mest mångfacetterade och dynamiska medicinska landskap som varje EASD-möte är. Högtravande? OK. Men sant. Åter i

...

EASD Stockholm

Hot topics at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2015 Meeting will include results of the Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients (EMPA-REG OUTCOME) study, the much-anticipated cardiovascular-outcomes trial for the

...
Stockholm, 10:e September 2015
Beslut från Kammarrätten om inhibition
inga restriktioner för insulinpump MiniMed 640G
 
Medtronic informerar härmed om beslutet från Kammarrätten i Stockholm gällande MiniMed 640G insulinpumpar i Sverige.
 
Medtronic återupptar nu försäljning och distribution av
...

Bästa Diabetolognyttläsare!

Undertecknad kommer att för 20:e gången skicka dagliga rapporter från EASD i Stockholm. Har ni också hört att det inte är några stora nyheter i år? Tro dem inte, det finns som vanligt en mängd ny kunskap som har betydelse för oss som behandlar diabetes! Vi hörs och ses i

...

http://www.dagensmedicin.se/seminarier/varldsdiabetesdagen-2015/

Se ovan www för program och anmälan
 
Medlem i Svensk Förening för Diabetologi kan deltagan utan kostnad.
Vid anmälan anger Du Gästkod 5015 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

Även i år kommer Den Flygande Reportern från Diabetolognytt att förse den kunskapstörstande läsekretsen med nyheter online (nåja kvällstid iallafall) från världens bästa diabeteskongress. Lätt uppvärmning måndag kväll, sen börjar allvaret på tisdag!

Anders Frid, Malmö

Hej och Välkommen till DagensDiabetes Administration.