The FreeStyle Libre glucose monitoring system (Abbott Diabetes Care) is accurate and safe in a pediatric population, new data show.
 
Findings from the first-ever study of the "flash" monitoring system in children and teens, showing good agreement between it and finger-stick blood glucose results,
...

BLODTRYCKSMÅLET VID DIABETES DISKUTERAS I NY SVENSK META-ANALYS

I en färsk publikation från en forskargrupp i Umeå (Mattias Brunström, Bo Carlberg) har man analyserat värdet av blodtrycksbehandling hos patienter med typ 2 diabetes baserat på en systematisk genomgång av ett stort antal studier samt en

...

Personer med diabetes har ofta högt blodtryck och en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Aktuell artikel, meta-analys, har fått mycket stort genomslag massmedialt, i Sverige, SvD, Expressen, etc och world wide. Den kan läsas i sin helhet genom att klicka på hypertext nederst.

Det är bra

...
 
 
 
 

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:804 av Barbro Westerholm (L) Kvalitetsregistrens framtid

Barbro Westerholm har frågat mig om och hur jag avser att

säkra kvalitetsregistrens finansiering tills utvärderingen 2017 är genomförd

...

Nedan patientfall är helt avidentifierat och fiktivt.

Pojke 8,5 år gammal, söker på barnakutmottagningen pga illamående och upprepade kräkningar sedan 8 tim, ser trött-taget ut, gråter. Har typ 1 diabetes sedan 3 års åldern. Båda föräldrar äter sedan 5 år extrem LCHF-kost. Senaste halvåret HbA1c

...

Färre personer når HbA1c-målet

Färre personer med diabetes når ner till målvärdet 52 på HbA1c. Senare års förbättrade resultat verkar nu ha bromsats upp, skriver tidskriften Allt om Diabetes, i sitt senaste nummer på www.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Sedan 2012 har andelen personer med

...

Svenska Diabetesförbundet gratuleras till uppgraderad version av sin medlemstidskrift.

I senaste numret av Allt om Diabetes diskuteras körkort utifrån Transportstyrelsen syn. Se mer nedtill

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Transportstyrelsen – varför bedömer ni inte körförmågan individuellt?

Människor som

...

From www.medscape.com
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

Subcutaneous administration of long-acting C-peptide once a week for 52 weeks did not improve sural nerve conduction velocity or peripheral neuropathy, but it significantly improved vibration perception threshold in type 1 diabetes patients

...

REPLACE (Randomised Controlled Study to Evaluate the Impact of Novel Glucose Sensing Technology on HbA1c in T2DM). Heak T et al, Oral presentation session 3 at the ATTD

Conclusions

  • Use of FreeStyle Libre by subjects with T2DM was associated with reduced SMBG frequency of finger pricks by more than
...

From HealthDay News

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

-- Participants who were taught intensive therapy for type 1 diabetes during the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) experienced clinically beneficial effects on cardiovascular outcomes at 30 years of follow-up, according to

...

Föräldrar till barn med diabetes får ingen ersättning

 
Föräldrar till diabetiker får inte vabba för att lära upp skolpersonal eller själva vårda sina barn hemma när diabeteskunnig personal inte finns på plats. Det framgår av en ny regeltolkning, skriver flera dagstidningar.
– Det är en konstant
...

A new consensus statement provides guidance on self-monitoring of blood glucose for patients with diabetes.

Högst läsvärd, innehåller på 32 sidor en mycket bra up-to-date genomgång av litteraturen, omfattande accuracy analys, etc

From www.medscape.com

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

The statement,

...

New evidence-based clinical-practice guidelines on diabetic foot management cover five areas: ulcer prevention, off-loading, osteomyelitis diagnosis, wound care, and peripheral arterial disease.

From www.medscape.com 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

This is the first diabetic foot guideline

...

Läkemedelsverket uppmanar användare av medicinska appar att kontrollera att dessa är CE-märkta. En app som har ett medicinskt syfte är en medicinteknisk produkt som ska vara CE-märkt enligt den medicintekniska lagstiftningen.

Läkemedelsverket har uppmärksammats på att vissa medicinska appar

...

"Vi menar allvar!"

skriver ordf för Sveriges största patientorganisation Svenska Diabetesförbundet och Storstockholms diabetesförening - snart en organisation                                                                                                            

Nyhetsinfo                                                                                                                                                                           www red DiabetologNytt

Sedan en tid tillbaka förs nya samtal i frågan att åter bli en enad och starkare diabetesrörelse i

...
Samuelsson U, et al. J Diabetes Complications. 2016;doi:10.1016/j.jdiacomp.2016.02.007.

Adolescent girls with type 1 diabetes have worse glycemic control than adolescent boys, have a higher HbA1c at diagnosis and are more likely to experience complications, such as retinopathy, in adulthood, according

...

Download access to a growing list of JCE Plugins

Image Manager Extended

Image Manager Extended
  • Resize and thumbnail images on upload
  • Create thumbnail of any part of an image with the Thumbnail Editor
  • Insert multiple images
  • View images as a file list or thumbnail list
  • Resize, crop, rotate and apply effects to images in
...

Detta tillstånd kallas ofta också euglykemisk ketoacidos (KA) och definieras som förhöjda blodketoner samtidigt med ett blodsocker under 11.1 mmol/L.

Tabell över olika orsaker till normoglykemisk KA

Som resultat av minskad mängd cirkulerande glukos

  1. Svält pga brist på föda eller extrem LCHF
  2. Kräkningar pga
...

Du kommer till en smidig iPhone eller android app.

Klicka nedtill på Download Now eller Activate your FREE Standards of Care Account

American Diabetes Association´s Standard of Care in Diabete, har bra digital översikt med index, också kapitel typ 1 och 2 diabetes.

Om du vill, när du laddar ner,

...

U.K.'s NICE recommends Medtronic MiniMed auto-insulin shutoff for hypoglycemic Type 1 diabetics

From www.fiercemedicaldevices.com

Nyhetsinfo www

red DiabetologNytt

The notoriously tight-fisted National Institute for Health and Care Excellence (NICE), which makes healthcare product payment

...

"Patienter som använder något av dessa läkemedel ska vara uppmärksam på symptom på diabetesketoacidos såsom snabb viktminskning, illamående eller kräkningar, magont, kraftig törst, andningssvårigheter, förvirring, sömnighet eller trötthet, sötaktig andedräkt, söt eller metallisk smak i munnen

...
Uppenbarligen ger LCHF-kosten ett snabbt välbefinnande, speciellt hos personer med T2D. Människan vill snabbt uppnå resultat. Det saknas studier som på ett djupare sätt beskriver orsaken till att vuxna personer väljer denna kost. Här behövs det studier som belyser patientperspektivet på ett
...

Uppföljningsvillkoret för Ezetrol är uppfyllt, skriver TLV på sin www idag

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt


Ezetrol (ezetimib) ingår i högkostnadsskyddet sedan 2003. När det ursprungliga beslutet om Ezetrol fattades var det förenat med ett uppföljningsvillkor enligt vilket data avseende Ezetrols

...

Referat från ATTD kongressen 2016 i Milano

Advanced Technologies and Treatments for Diabetes (ATTD2016) hade sitt 9:e möte i Milano i februari 2016

Referat från mötet på uppdrag av DiabetologNytt

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt 

ATTD´s första möte hölls 2008 när teknik för CGM just hade lanserats.

...

This million-dollar clinical study will utilize Type Zero's inControl AP diabetes management platform (which we first told you about in June 2015) as the core analytic and control technology. Originally known as the DiAs (Diabetes Assistant system) and developed from a prototype licensed from the University

...