Färre personer når HbA1c-målet

Färre personer med diabetes når ner till målvärdet 52 på HbA1c. Senare års förbättrade resultat verkar nu ha bromsats upp, skriver tidskriften Allt om Diabetes, i sitt senaste nummer på www.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Sedan 2012 har andelen personer med diabetes, både typ 1 och typ 2, som nådde målvärdet för HbA1c under 52 förbättrats och ökat till 48,5 procent. Men för 2015 sjönk siffran tillbaka till 47,3 procent. Det visar statistik från Nationella Diabetes­registret, NDR.

En förklaring kan vara att sjuk­vården satsar mer på dem som ligger högt, med ett HbA1c över 70. Det tror Katarina Eeg­-Olofsson, specialistläkare inom diabetologi vid Sahlgrenska univer­sitetssjukhuset i Göteborg.

– Det gör stor nytta att satsa på dem som ligger högt, och jag tror att vården satsar mer på att få ner dem som ligger över 70 än att få ner några till under 52, säger Katarina Eeg-­Olofsson.

För 2015 är det sju landsting som har förbättrat sina resultat och ökat an­delen personer som ligger under 52 i HbA1c, medan elva har försämrat sina siffror.

– Det är lite oroande, eftersom siffrorna tidigare blivit bättre och bättre, men nu verkar försämras igen. Samtidigt är det inte alltid helt lätt att komma så långt ner utan risk för hypoglykemier, säger Katarina Eeg-­Olofsson.

Det går ännu inte att säga om det är en trend att färre personer når ner under 52, eftersom 2015 är första året på några år som andelen sjunker.

– Hos oss här i Västra Götalands­regionen ser det ut att just nu gå åt fel håll även om vi fortfarande ligger lägre än riket i övrigt. Vi får se hur det utvecklar sig kommande år, både här och i resten av landet, säger Katarina Eeg­-Olofsson.

Jämfört med typ 1-­diabetes kan ambitionen vara större vid typ 2-­dia­betes att nå ett specikt HbA1c­värde, menar Katarina Eeg-­Olofsson.

– Om personen är 45 år och klarar sig med metformin, då ska HbA1c lig­ga nedåt 45. Men om metformin inte räcker och man behöver insulin, då måste ambitionen ändras eftersom risken för hypoglykemier kommer in i bilden. Hos äldre personer, runt 80 och uppåt, är livskvaliteten  viktigare än exakta nivåer, säger Katarina Eeg-­Olofsson.

Detta kan du själv göra  

  • Känn till och följ dina värden på HbA1c, blodfetter och blodtryck.
  • Sluta röka.
  • Undersök vilket stöd du kan få på vårdcentralen eller diabetesmottagningen.
  • Ta reda på vilken roll det spelar på sikt att ha koll på dina värden.

Text: Fredrik Hed www.diabetes.se
Ur tidningen Allt om Diabetes nr. 1 2016