Tresiba FlexTouch (parallelldistribuerad) får inte ett högre pris

Tresiba FlexTouch (insulin degludek), injektionsvätska i förfylld injektionspenna, 100 enheter/ml, parallelldistribuerad genom Orifarm AB, får inte ett högre pris. Villkoren för prishöjning är inte uppfyllda.

Tresiba FlexTouch innehåller den verksamma substansen insulin degludek som är ett långverkande insulin, även kallat basinsulin. Läkemedlet är godkänt för behandling av diabetes mellitus (typ 1) hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Ansökt förpackning är en parallelldistribuerad förpackning till det direktimporterade läkemedlet Tresiba FlexTouch som tillhandahålls av läkemedelsföretaget Novo Nordisk Scandinavia AB.

Sedan maj 2023 är det direktimporterade läkemedlet restnoterat vilket beräknas pågå till slutet av 2024.

Företaget som marknadsför parallelldistribuerad Tresiba FlexTouch har ansökt om ett högre pris med motiveringen att det nuvarande fastställda priset är för lågt för att kunna sälja läkemedlet med vinst på den svenska marknaden. Med en beviljad prishöjning skulle företaget kunna köpa in varor i Europa för parallellimport till Sverige.

TLV beviljar endast prishöjningar i undantagsfall. TLV bedömer att det finns behandlingsalternativ av liknande slag till Tresiba FlexTouch inom läkemedelsförmånerna. TLV bedömer att villkoret för prishöjning inte är uppfyllt. Mot denna bakgrund beviljar TLV inte ett högre pris för Tresiba FlexTouch 100 enheter/ml.

Vad är parallelldistribution?

Parallelldistribution ärförsäljning av ett godkänt läkemedel i ett annat land än det land som läkemedlet ursprungligen var avsett för. Läkemedlet packas eller märks om med svensk märkning och förses med en svensk bipacksedel av en godkänd ompackare.

I Sverige har en parallelldistribuerad förpackning samma namn och är samma produkt som det direktimporterade läkemedlet.

Källa: Läkemedelsverket

 

Läs beslutet i sin helhet från TLV pdf free

https://www.tlv.se/download/18.4ef5626190257d403a75a7d/1719904483820/bes240701_tresiba_flextouch_1435-2024.pdf

Press info från TLKV

Nyhetsinfo

www red DiabetoogNytt