Nytt PM på internetmedicin

https://www.internetmedicin.se/hud-och-konssjukdomar/hudreaktion-av-cgm-och-insulinpump-vid-diabetes

Företag uppmanas att öppna upp sin innehållsförteckning för klister för applikation av CGM och pump. På samma sätt som är lagstadgat för hudkosmetika och läkemedel. 

Detta har framförts under många år nationellt och internationellt. Förhoppningsvis framöver via EU och FDA kommer tvingande lagkrav. 

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt