Landets samtliga rektorer, kommunala och privata, fick vid vårterminens start ett mail med information om vad de ska tänka på för att ge barn med typ 1 diabetes rätt stöd. Informationen har tagits fram av Svenska Diabetsförbundets föräldraråd och innehåller aktuell info om aktuella lagar och lästips om T1DM för att ge en bättre förståelse för sjukdomen och hur den påverkat ett barns skolgång. Rektorerna är nyckelpersoner för hur situationen är i skolan för barn med diabetes, säger Emma Skepp, sakkunnig i barn- och föräldrafrågor hos Svenska Diabetesförbundet.
 
- Förhoppningsvis är att vi ska kunna stötta rektorerna i deras arbete så att fler barn med diabetes får en trygg och utvecklande skolgång. På köpet kommer vårdnadshavarna att känna mindre stress och oro när skolledningen förstår vilket stöd ett barn med T1DM behöver få
 
19-20/3 äger Nordiska skolledarkongressen rum på Svenska Mässan i Göteborg, ett välbesökt mötesplats för landets skolledare inom skola och förskola. Svenska Diabetesförbundet kommer att finnas på plats som utställare båda dagarna för att informera och diskutera hur barn med diabetes får rätt stöd
 
Utdrag ur Allt om diabetes nr 1-2 2024 sid 40
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt