Sportdykning eller scuba diving har varit tillåtet i Sverige sedan 1998 för individer som har diabetes mellitus typ 1 (DM1) och har en god glukoskontroll via antingen behandling med insulininjektioner eller insulinpump.

Även individer med typ 2 diabetes mellitus (DM2) som är behandlade med insulin, med eller utan kombinationer av andra glukossänkande läkemedelkan godkännas för dykning.

Dykning är potentiellt farligt, även för personer utan diabetes. Rekommendation är att undvika dykning vid diabetes, men har vederbörande utövat dykning innan sin diagnos eller har mycket stort intresse av att börja dyka - ja, då finns detta PM framtagit.

Rekommendationen är också att undvika dykning i kallt vatten, vår och höst. Bäst är i Sverige sommartid och i varmt vatten

Kontinuerlig glukos monitoringering (rtCGM) är standardbehandling vid DM1 och blir allt vanligare vid insulinbehandlad DM2. Kliniska studier har visat att rtCGM förser dykaren med information om glukosnivåerna under dykning viktiga för att minska risker för ogynnsamma glukosförändringar.

Nya glukossänkande läkemedel och diabetesteknologi gör att dykrekommendationerna behöver uppdateras.

Därför finns nu ett nytt PM uppdaterat
skrivet av prof John Jendle, diabetolog och dykläkare. Ingen kostnad, inget lösenord för gå in på www

https://www.internetmedicin.se/endokrinologi-och-diabetologi/sportdykning-vid-diabetes

Här tas praktiskt upp
• vad en person med diabetes bör tänka på innan beslut om att fundera att börja med scuba diving i Sverige eller utomlands på semester, vad vederbörande ska tänka på vid dykning för att undvika hypoglykemi
• vad behandlande diabetesläkare ska tänka på inför skrivning av läkarintyg
• en mall för diabetesläkaren för läkarintyg som samtidigt är en checklista
• vad en dykläkare ska tänka på för att ge klartecken för dykning

Läs aktuellt PM
https://www.internetmedicin.se/endokrinologi-och-diabetologi/sportdykning-vid-diabetes

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt