Web utbildning

Nationella riktlinjer för vård vid graviditet, förlossning och tiden efter 

Nyligen publicerade Socialstyrelsen för första gången ett samlat nationellt stöd för mödrahälso- och förlossningsvården, med prioriteringsstöd för chefer på olika nivåer och kunskapsstöd till personalen.

Det ger än bättre möjligheter att komma tillrätta med de utmaningar som finns i vården och att stärka vårdkedjan före, under och efter graviditet och förlossning. 

Socialstyrelsen bjuder nu in till ett webbinarium om de nya nationella riktlinjerna för vård vid graviditet, förlossning och tiden efter, med fokus på prioriteringsstödet för beslutsfattare.

Vi går igenom riktlinjernas 16 rekommendationer och hur du kan följa upp dem i din verksamhet. Under webbinariet finns möjlighet att ställa frågor via chatt. 

När?
Torsdag 8 februari, kl 9.00-11.30

Målgrupp
Beslutsfattare inom mödrahälso- och förlossningsvård, men alla intresserade är varmt välkomna att delta.

Se i efterhand
Webbinariet spelas in och kan ses i efterhand i cirka två veckor, via samma länk som livesändningen. Därefter publiceras en textad och en syntolkad version på socialstyrelsen.se. 

Kontakt
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälan

https://api.screen9.com/preview/tneUGV1UvmoF_vxtf54znUQPMcjt-JOgBBDFH7YW9Q8mapNg86uqs_fbKHPGN0wP?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev240116

_________________________________________________________________________

 

Socialstyrelsen genomför en översyn av gränsvärden för graviditetsdiabetes, en uppdatering av den rekommendation som publicerades år 2015.

Vi håller nu på att rekrytera medlemmar till en konsensuspanel för graviditetsdiabetes och önskar en bred representation från relevanta professioner och med geografisk spridning.

Vi skulle därför vara tacksamma om ni kan sprida nedanstående information till yrkesverksamma personer i ditt nätverk som arbetar med någon av följande patientgrupper:

  1. Kvinnor med graviditetsdiabetes under graviditet, förlossning eller eftervård
  2. Barn till kvinnor med graviditetsdiabetes enligt föregående punkt.
  3. Kvinnor vars graviditetsdiabetes följs upp postpartum eller senare.

De som är intresserade får besvara en enkät (länk finns nedan).

 

Tack på förhand!
 

Vänliga hälsningar

Kristina Cederlund, utredare Socialstyrelsen

 

Information att skicka vidare

Socialstyrelsen genomför en översyn av gränsvärden för graviditetsdiabetes, en uppdatering av den rekommendation som publicerades år 2015. Arbetet sker inom ramen för myndighetens arbete med nationella riktlinjer för graviditet, förlossning och tiden efter, som publicerades i december år 2023.

För kommande frågeställningar behöver vi rekrytera kliniskt verksamma personer inom hälso- och sjukvården, som vill delta i Socialstyrelsens konsensuspanel i arbetet med översyn av gränsvärden för graviditetsdiabetes. Rent konkret får panelen ta ställning till förslag på rekommendationer som formulerats av en expertgrupp samt bidra med synpunkter.

Enkäten kommer skickas via mejl under andra halvan av mars 2024, där vi önskar svar inom två veckor.

Vi hoppas att du kan tänka dig att delta i detta viktiga arbete. Intresseanmälan är inte bindande och du kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande i enkätundersökningarna.
 

Anmäl ditt intresse via länken nedan, senast den 30 januari 2024.

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=53399iNhE2JFxQuViQxks

Tack på förhand!

Socialstyrelsens projektledning för nationella riktlinjer förlossningsvård 

Anna Mattsson, projektledare

Rebecka Lantto Graham, vetenskaplig projektledare

Kristina Cederlund, utredare

SOCIALSTYRELSEN

Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Nationella riktlinjer

106 30 Stockholm

__________________________

 

• Från 2015 SoS
Gränsvärden för graviditetsdiabetesStöd för beslut om behandling
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-6-52.pdfFrån 18 dec 2023

Nya nationella riktlinjer för stöd för förlossningsvården presenteras
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/12/nya-nationella-riktlinjer-for-stod-for-forlossningsvarden-presenteras
/

I ett pressmeddelande skriver Socialstyrelsen att det finns delar där hälso- och sjukvården behöver stärkas och att det råder stora skillnader i hur väl förlossningsvården fungerar i olika regioner. Ett exempel på det är att andelen som kom på eftervårdsbesök 2022 varierade mellan 76 och 96 procent i olika regioner. Andelen som fick behandling för psykisk ohälsa skiljde sig också mycket åt – från 6,4 till 16 procent.

– Det är viktigt att vården före, under och efter förlossning blir mer jämlik över landet. Det ska inte spela någon roll var du föder barn, utan du ska kunna få en god vård överallt. Vår förhoppning är att det samlade nationella stödet ska bidra till att minska de oönskade skillnaderna, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.

Riktlinjerna handlar också om att rikta stöd till utsatta grupper och om hur man bemöter gravida med till exempel psykisk ohälsa eller obesitas. Man ser också att eftervården måste stärkas. Högsta prioritet ges till rekommendationer om att erbjuda dem med bäckenbottenbesvär multiprofessionell behandling. En annan rekommendation handlar om vikten av att mödrahälsovården gör uppföljningar av nyförlösta första till andra veckan efter att man kommit hem från BB.

– I dag är det otydligt vart de som fött barn ska vända sig med besvär efter förlossningen. Vi ser också att hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att tidigt följa upp exempelvis fysiskt och psykiskt mående, förlossningsbristningar och amning, säger Thomas Lindén i pressmeddelandet.

Detta är den första versionen av de nya nationella riktlinjerna. Nu kommer synpunkter att samlas in och en uppdaterad version planeras att publiceras under 2024.


Kommentar
• Gränsvärden för graviditetsdiabetesStöd för beslut om behandling från 2018 väckte diskussion. Regioner valde olika gränsvärden. 

• Detta upplevdes som bra för start av en vetenskaplig studie från en obstetrik grupp i Örebro. De kunde på så sätt göra en undersökning för att komma fram till världsunika resultat i frågan kring optimal glukosniuvå för graviditetsdiabetes. 

• Denna artikel har många i Sverige och utanför landet sett fram emot. Enligt uppgift så är resultaten klara. Review arbetet har fortsatt under drygt ett år. Det är i januari 2024 oklart om och när artikeln kommer att publiceras.  

• I oktober kom ett upprop i Läkartidningen med viss kritik kring att regioner hade olika gränsvärden för graviditetsdiabetes

 

HUVUDBUDSKAP i artikeln i LT

  • Screening och diagnostik av GDM är ojämlik i Sverige, och många kvinnor får inte möjlighet till behandling under graviditet och uppföljning post partum.
  • Alla gravida bör erbjudas screening med venös OGTT.
  • En screeningmodell och gemensamma diagnoskriterier skulle göra vården mer jämlik och möjliggöra förbättringsarbete på sikt för kvinnors och barns hälsa.

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2023/10/dags-for-enhetlig-screening-for-graviditetsdiabetes/

Författarna ger hänvisning till "originalstudie" 231017
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2023/10/forekomst-av-typ-2-diabetes-efter-graviditetsdiabetes/


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt