Varmt välkommen till tre spännande dagar fyllda med intressanta interaktiva föreläsningar och diskussioner 
17-19/4 Västerås

www.sfdmoten.se

Utbildning, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte är viktigare än någonsin. Kunskapsutvecklingen går med rasande fart inom medicinfältet i stort och inom diabetesområdet i synnerhet. Du har möjlighet att välja mellan tre sessioner under dagarna.

Utöver det vetenskapliga programmet ger mötet möjlighet för er på plats att träffa kollegor, knyta nya kontakter och kanske starta nya samarbeten.

Vi ser en stor uppslutning från Sveriges såväl vuxen- som barnäkare inom endokrinologi och diabetes, endokrin- och diabetessjuksköterskor samt läkare och sjuksköterskor inom primärvården, speciellt diabetesteamen. Vi välkomnar de företag som har valt att stötta konferensen med sin utställning.

Vi kommer hinna med att ha trevliga samkväm. Onsdag kväll träffas vi på Culturen, Västerås kulturanläggning i området Kopparlunden. På torsdag kväll har vi vår traditionella kongressmiddag i kongressanläggningen.

Väl mött i Västerås önskar programgruppen
Sophia Rössner, Camilla Botold, Peeter Vinnal, Tore Vigård, Åke Tenerz, Jarl Hellman och Stefan Jansson

Anmälningsavgift
Deltagaravgift ”early bird” 2 995 SEK tom 1 februari
Deltagaravgift ordinarie avgift 3 995 SEK from 2 februari

Anmälan till konferensen, det vetenskapliga programmet och för mer information
www.sfdmoten.se

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

Livslångt Lärande

Fortbildning är ett viktigt ämne som analyserats av Sjukhusläkaren nr 5 2023 och Dagens Medicin 8/11. Djupintervjuer har gjorts  av ett 10-tal läkare, ansvariga vid universitet och specialistföreningar.

 1. Dra in på fortbildning blir kostsamt för verksamheten
 2. Fortbildning görs för patienternas skull
 3. Alla läkare behöver fortbildning för att hålla sig ajour.
 4. Vi är skyldiga våra patienter att vara uppdaterade
 5. Universitetssjukhus förväntas driva utvecklingen framåt
 6. De är själva navet i hälso- och sjukvård, vilket medför stort ansvar
 7. Fortbildning är förutsättning för att utveckla vården
 8. Kontinuerlig fortbildning gör att vi behandlar patienterna på bästa sätt
 9. Det förväntas att vi som läkare ska ha den senaste kunskapen
 10. Ansvaret för kompetensutveckling ligger på den enskilda individen
 11. Ansvaret att skapa förutsättningar för fortbildning ligger hos arbetsgivaren.
 12. Det är yrkeskåren själv som måste ligga på arbetsgivaren och driva utvecklingen framåt
 • If You Think Education Is Expensive, Ignorance Is More So
 • Ignorance Is An Enemy, Even To Its Owner

Svenska Läkaresällskapet, Läkarförbundet och Svensk Förening för Diabetologi har regelbundet under flera år påtalat behovet av kontinuerlig fortbildning. 

Varmt välkommen till tre spännande dagar fyllda med intressanta interaktiva föreläsningar och diskussioner 
17-19/4 i Västerås

www.sfdmoten.se