Fetmaläkemedel kan banta annat än patienter

Novo Nordisks och Ely Lillys nya fetmaläkemedel kan hjälpa överviktiga att tappa kilon, men investerare börjar oroa sig för hur de även kan få vissa branscher att tappa

Novo Nordisks och Ely Lillys nya fetmaläkemedel kan hjälpa överviktiga att tappa kilon, men investerare för snabbmat börjar oroa sig för hur de även kan få vissa branscher att tappa. 

Nya fetmaläkemedel tar nu världen med storm, de kan förbättra folkhälsan, men samtidigt raftfullt påverka efterfrågan på snabbmat liksom andra produkter och tjänster.

Riskkapitalister älskar lovande startups som kan ta en gigantisk, riktad, marknad, men tyvärr kan det även fungera omvänt, det gäller exempelvis fetmaläkemedel, rapporterar Reuters.

Minskar aptiten

Novo Nordisks två diabetesläkemedel Wegovy och Ozempic och Ely Lillys diabetesläkemedel Munjaro, verkar vara de första verkligt effektiva läkemedlen mot fetma.

De riktar in sig på receptorer i hjärnan som minskar aptiten och hjälper människor att känna sig mätta längre.

Förutom att ge viktminskning har dessa läkemedel visat sig minska risken för allvarliga kardiovaskulära sjukdomar hos överviktiga, som stroke och hjärtattack.

Försäljningen av dessa läkemedel skjuter i höjden och analytiker förväntar sig att Novo Nordisks försäljning av Wegovy och Ozempic år 2027 kommer ligga på 16 miljarder dollar, nästan 178 miljarder kronor.

Kraftigt ökade börsvärden

Trots att läkemedelsbolagen inte kan producera tillräckliogt av sina fetmaläkemedel för att täcka efterfrågan har de båda bolagens börsvärde ökat enormt.

Novo Nordisk är nu Europas mest värdefulla bolag med ett börsvärde på 420 miljarder dollar, drygt 4 672 miljarder kronor.

Ely Lillys marknadsvärde har på 18 månader fördubblats till ännu mer, över 500 miljarder dollar, drygt 5 562 miljarder kronor.

"Hotar" marknaden för snacks

Men, en så här dramatisk revolution inom folkhälsan kommer även kunna skapa "förlorare".

Läkemedlen dämpar aptiten och patienter har i kliniska studier visat på minskad aptit och till och med en motvilja mot mat.

Det skulle kunna påverka jättebolag som Nestlé, Cadbury, Mondelez International, Kraft och Heinz, bolag som dominerar den globala snacksmarknaden.

Marknaden för snacks är för närvarande värd över en halv biljon dollar i intäkter varje år och till år 2029 väntas den expandera till nästan 840 miljarder dollar, drygt 9 344 miljarder kronor.

Snabbmat och läkemedel

Även snabbmatskedjor som Burger King, McDonalds och KFC kan drabbas av minskad eller förändrad efterfrågan.

På läkemedelsindustrin kan den potentiella inverkan bli ännu större, över 40 procent av amerikanerna är enligt USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC, överviktiga.

Överviktiga är mer benägna att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, cancer, artrit och demens. Den amerikanska sjukvårdens kostnader föknippade med fetma är enorma.

Enligt Folhälsomyndighetenär har 51 procent av svenskarna i dag antingen övervikt eller fetma.

En studie från 2021 beräknade att de globala kostnaderna för minskad hälsa och högre arbetsfrånvaro till år 2060 skulle öka med 50 procent. 

Det är svårt att bedöma vad användandet av dessa fetmaläkemedel kommer sekundärt innebära, men investerare börjar bli oroliga, det skriver Reuters.

 

Från www.dagensps.se

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt