Koppling mellan virus och barndiabetes stärks

  • Små barn som har en genetisk risk för typ 1-diabetes är särskilt känsliga för vissa virusinfektioner. Det visar en studie som gjorts under coronapandemin.

Ny forskning ger ökat stöd för att det finns en koppling mellan vissa virusinfektioner och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar*. Dessa används för att identifiera personer som är i riskzonen att utveckla typ 1-diabetes senare i livet.

* En autoantikropp är en antikropp som produceras i kroppen och som är riktad mot kroppens egna vävnader, ofta med vävnadsskada som följd.

I en studie, som pågick under coronapandemin, har barn i Sverige deltagit.

– Under pandemin var det få andra virus i omlopp, vilket gav oss möjlighet att studera kopplingen mellan ett nytt virus och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar. De svenska barnen har gjort ett viktigt bidrag till en internationell studie som ger oss ökad kunskap om hur sjukdomen utvecklas och på sikt kanske kan förebyggas, säger forskaren Helena Elding Larsson vid Lunds universitet.

Diabetesrelaterade autoantikroppar används för att identifiera personer som är i riskzonen att utveckla typ 1-diabetes. Autoantikropparna bildas mot insulin (IAA), GAD65, IA-2 eller ZnT8.

Ett blodprov med positivt resultat för någon av dessa autoantikroppar tyder på att de celler i bukspottskörteln som tillverkar insulin blir angripna av kroppens eget immunförsvar. Det är först när en person har symtom på sjukdom som diagnos kan ställas.

Störst riskökning i ettårsåldern

Forskarna studerade utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar och antikroppar för coronaviruset hos 885 barn i Tyskland, Polen, Sverige och Storbritannien. Barnen var mellan fyra månader och två år gamla under perioden april 2018 till och med juni 2022. 170 av barnen utvecklade antikroppar för coronaviruset under perioden, vilket tyder på att de har haft covid-19.

De barn som hade haft covidinfektion hade ungefär två gånger så stor risk att utveckla diabetesrelaterade autoantikroppar jämfört med de barn som inte hade blivit smittade av viruset.

Studien visar också att riskökningen var högre hos barn som fick infektionen före 18 månaders ålder. Allra högst var riskökningen hos barn som var runt ett år när de fick covid-19.

– Barn som infekterades vid ettårsåldern hade ungefär fem till tio gånger så stor risk att få diabetesrelaterade autoantikroppar jämfört med barn i samma ålder som inte blev infekterade. Resultaten tyder på att barn med genetisk risk för typ 1-diabetes är särskilt känsliga för vissa virusinfektioner i den åldern, säger forskaren Ezio Bonifacio vid Technische Universität Dresden som lett studien.

Vissa virusinfektioner

Tidigare forskning har visat att det finns en koppling mellan enterovirusinfektion och utvecklingen av autoantikroppar och typ 1-diabetes. Forskarna bakom den nya studien följde även upp antikroppar för influensavirus, men fann ingen koppling mellan influensavirus och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar.

Det tyder på att det är vissa virus som tycks ha betydelse av utvecklingen av typ 1-diabetes.

– Studien ger ökat stöd för att det finns en koppling mellan vissa virusinfektioner och utvecklingen av diabetesrelaterade autoantikroppar, som används för att identifiera personer som är i riskzonen att utveckla typ 1-diabetes senare i livet. Samtidigt är det mycket forskning som talar för att det är flera olika faktorer som samverkar i utvecklingen av typ 1-diabetes. Vår nya studie är en pusselbit i pusslet vi lägger för att förstå sjukdomen, säger Helena Elding Larsson

Viktigt att träna immunförsvaret

Immunförsvarets celler finns hos människan redan vid födseln och utvecklas genom att vi utsätts för virus och bakterier. De flesta virus är ofarliga, men i en del fall kan de leda till allvarlig sjukdom. Helena Elding Larsson är samtidigt noga med att påpeka att små barn behöver utsättas för virus för att stärka sitt immunförsvar.

– I vanliga fall behöver föräldrar till små barn inte vara rädda för virus, oavsett om barnet har ökad risk för att utveckla typ 1-diabetes eller ej. Barn ska få infektioner och utveckla sitt immunförsvar. Det kan visa sig att vi behöver skydda barn med förhöjd risk för typ 1-diabetes från vissa virus som ökar risken för att få sjukdomen, men vi behöver göra vaccinationsstudier för att dra säkra slutsatser och utveckla nya behandlingar, säger Helena Elding Larsson. 

Mer om studien

Studien bygger på data från den pågående studien POInT, där forskarna undersöker om det går att förhindra utvecklingen av typ 1-diabetes hos barn med genetisk risk att utveckla sjukdomen genom förebyggande behandling med oralt insulin.

Blodproverna som samlas in ger även forskarna möjlighet att studera kopplingen mellan typ 1-diabetes och vissa virus, som exempelvis coronaviruset, för att bättre förstå hur typ 1-utvecklas.

Vetenskaplig studie:

SARS-CoV-2 infection and the development of islet autoimmunity in early childhood, Jama.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2809621

Press release www.lakmedelsvarlden.seLäs abstract och hela studien, pdf, free

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2809621


 
Key Points

Question  Is there a temporal association between SARS-CoV-2 infection and the development of type 1 diabetes–associated autoimmunity in children?

Findings  In this longitudinal cohort study of 885 infants with an elevated genetic risk of type 1 diabetes, the incidence rate of islet autoantibodies developing concurrently with or soon after SARS-CoV-2 antibodies were detected was 7.8 per 100 person-years and was 3.5 per 100 person-years in children without SARS-CoV-2 antibodies, a significant difference.

Meaning  In young children with high genetic risk of type 1 diabetes, SARS-CoV-2 infection was temporally associated with the development of islet autoantibodies.

Abstract

Importance  The incidence of diabetes in childhood has increased during the COVID-19 pandemic. Elucidating whether SARS-CoV-2 infection is associated with islet autoimmunity, which precedes type 1 diabetes onset, is relevant to disease etiology and future childhood diabetes trends.

Objective  To determine whether there is a temporal relationship between SARS-CoV-2 infection and the development of islet autoimmunity in early childhood.

Design, Setting, and Participants  Between February 2018 and March 2021, the Primary Oral Insulin Trial, a European multicenter study, enrolled 1050 infants (517 girls) aged 4 to 7 months with a more than 10% genetically defined risk of type 1 diabetes. Children were followed up through September 2022.

Exposure  SARS-CoV-2 infection identified by SARS-CoV-2 antibody development in follow-up visits conducted at 2- to 6-month intervals until age 2 years from April 2018 through June 2022.

Main Outcomes and Measures  The development of multiple (≥2) islet autoantibodies in follow-up in consecutive samples or single islet antibodies and type 1 diabetes. Antibody incidence rates and risk of developing islet autoantibodies were analyzed.

Results  Consent was obtained for 885 (441 girls) children who were included in follow-up antibody measurements from age 6 months. SARS-CoV-2 antibodies developed in 170 children at a median age of 18 months (range, 6-25 months). Islet autoantibodies developed in 60 children. Six of these children tested positive for islet autoantibodies at the same time as they tested positive for SARS-CoV-2 antibodies and 6 at the visit after having tested positive for SARS-CoV-2 antibodies. The sex-, age-, and country-adjusted hazard ratio for developing islet autoantibodies when the children tested positive for SARS-CoV-2 antibodies was 3.5 (95% CI, 1.6-7.7; P = .002). The incidence rate of islet autoantibodies was 3.5 (95% CI, 2.2-5.1) per 100 person-years in children without SARS-CoV-2 antibodies and 7.8 (95% CI, 5.3-19.0) per 100 person-years in children with SARS-CoV-2 antibodies (P = .02). Islet autoantibody risk in children with SARS-CoV-2 antibodies was associated with younger age (<18 months) of SARS-CoV-2 antibody development (HR, 5.3; 95% CI, 1.5-18.3; P = .009).

Conclusion and relevance  In young children with high genetic risk of type 1 diabetes, SARS-CoV-2 infection was temporally associated with the development of islet autoantibodies.Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt