Årets hedersdoktorer utsedda vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Anneli Larsson och Anders Frid

Anneli Larsson och dr Anders Frid.

Två nya hedersdoktorer, Anneli Larsson och dr Anders Frid, har utsetts vid Fakulteten för hälsa och samhälle på Malmö universitet, för insatser som främjat både utbildning, forskning och samverkan. 

– Årets hedersdoktorer personifierar hur långvarig, strategisk och uthållig samverkan med såväl region som Malmö stad har byggt och fortsätter att bygga vår fakultets utbildning och forskning. På så sätt hålls kunskaperna relevanta och direkt implementerbara i olika praktiker för våra akademiska professionsutbildningar, säger Anders Kottorp, dekan på Fakulteten för hälsa och samhälle.

Anders Frid, Medicine hedersdoktor

Sedan sin disputation på Karolinska institutet 1992 har dr Anders Frid i sin forskning intresserat sig för ämnen som är av stor relevans för diabetessjuksköterskornas dagliga arbete.

På Institutionen för vårdvetenskap har han i många år föreläst på sjuksköterskeprogrammet samt på utbildningar för blivande diabetessjuksköterskor på avancerad nivå. Därigenom har han försett hundratals sjuksköterskor med gedigna kunskaper om diabetessjukdomen och om hur vården kan utformas så att den passar den enskilde individen.

Motiveringen lyfter bland annat att Anders Frid utmärkt sig som en framstående forskare inom områden som ligger sjuksköterskans arbete nära, samt hans sällsynt goda förmåga att pedagogiskt förklara komplicerade medicinska sammanhang utan att förlora den vetenskapliga stringensen.

– Att bli utnämnd till hedersdoktor är ju omtumlande, men jag tar det som ett tecken på uppskattning.

- Jag har i princip enbart hållit på med diabetes, där sjuksköterskorna har en väldigt stark och självständig roll. Man ska vara medveten om vilket värde man som diabetessjuksköterska har och jag tänker hela tiden på att förmedla det i undervisningen.

- Det händer mycket på diabetesområdet, vilket gör att jag fortsätter undervisa trots att jag är över 70, och vi läkare behöver draghjälp från sjuksköterskorna, säger dr Anders Frid.

Föreläsning
Hedersdoktorsföreläsning   Anders Frid

Torsdag 12 oktober, 13:15 - 14:30
Allmänna sjukhuset, AS:E002, Jan Waldenströms Gata 25

 

Text: Hanna Svederborn

utdrag ur press release från Malmö Universitet

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt