Fysisk aktivitet i skolan vid typ 1 diabetes
 
Ladda ner särtrycket om fysisk aktivitet i skolan från boken ”Ett vinnande team – Allt du behöver veta om fysisk aktivitet och typ 1 diabetes”

kostnadsfritt på

www.ettvinnandeteam.se
Särtrycket kommer enligt författaren
• att delas ut i tryckt format till alla barn och ungdomar som insjuknar i typ 1 diabetes.
• Det kommer dessutom spridas i elektroniskt format till bland annat intresserade diabetesteam och skolsköterskor runt om i landet.
• Det finns också att ladda ner i T1D-säker förskola/skola som är en digital typ 1 diabetes-utbildning, läs mer på www.t1dsäker.se
Anna Suchomel är utbildad fysioterapeut, mamma till Linn som 6 år gammal fick typ 1 diabetes i 2009.
 
 
”Fysisk aktivitet i skolan vid typ 1 diabetes” ger läsaren värdefull kunskap och är samtidigt en fin inspiration. 
 
I särtrycket beskrivs bland annat vem som har tillsynsansvar för barn, betydelsen av att ha ett gott samarbete med skolan och när på dagen det är bäst att ha idrott och hälsa.
 
Författaren delar med sig av sina bästa tips, personliga berättelser och allt detta görs på ett positivt och inspirerande sätt. 
 
Nyhertsinfo
www red DiabetologNytt