Välkommen till Världsdiabetesdagen 2023!

Svensk Förening för Diabetologi i samverkan med Dagens Medicin

Klicka här

Svensk diabetesvård har kommit långt, men fortfarande finns mycket kvar att göra för att få en bra och jämlik vård för alla som lever med diabetessjukdom.

343 saker att göra för att få en bra diabetesvård – för alla!

På eftermiddagen den 14 november 2023 kan du vara med och sätta agendan för framtidens diabetesvård. Vi bjuder in till en workshop som tar fram förslag på konkreta åtgärder och lösningar inom sju angelägna områden för att förbättra svensk diabetesvård. 

Workshopen äger rum i Stockholm och inleds med ett scenprogram där vi tar upp viktiga forskningsnyheter, goda exempel och diskussion om vilken diabetesvård vi vill ha i framtiden. Detta seminarium sänds digitalt och är öppet för alla att följa på distans, helt kostnadsfritt.

Anmäl dig till workshop - Klicka här

Anmäl dig till digitalt möte  - klicka här

Möttes talare:

Magnus Löndahl

docent och överläkare, Skånes universitetssjukhus i Lund

ordförande i Svensk förening för diabetologi, SFD

Agneta Lindberg

ordförande

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD

Mikael Rydén

överläkare, Karolinska universitetssjukhuset,

professor i experimentell fettvävsforskning, Karolinska institutet

Stefan Jansson

specialist i allmänmedicin, ordförande

Nationella arbetsgruppen för diabetes, NAG-D

Neda Rajamand Ekberg

överläkare, docent

Centrum för diabetes, Region Stockholm

Nouha Saleh Stattin

Koordinator Kunskapsteam Endokrina Sjukdomar

Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm

Katarina Eeg-Olofsson

överläkare vid Diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset

registerhållare, Nationella diabetesregistret

 

Therese Anderbro

med dr, psykolog och psykoterapeut med inriktning på diabetes

Stockholms universitet

Tanja Markestål

Annika Dotevall

vårdenhetsöverläkare

mottagningen för diabetes och endokrinologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset /Östra i Göteborg

Anna Ek

biträdande överläkare

barnendokrin- och diabetesmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset

Eva Toft Hagström

överläkare

medicinkliniken, Ersta sjukhus

Jarl Hellman

överläkare, processledare diabetes

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Margareta Hellgren

specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Södra Ryd

forskare Primary Care Trial Center i Skövde

Anna Ugarph Morawski

specialist i allmänmedicin, vårdutvecklingsledare

Akademiskt primärvårdscentrum

Björn Ehlin

ordförande

Sveriges Diabetesförbund

Maja Florin

moderator

Dagens Medicin Agenda

Obs! Antalet platser i workshopen är begränsat. Vi vill se en bred representation runt borden med olika professioner från både specialist- och primärvård, representanter för patientorganisationer samt företrädare för myndigheter och politik på både nationell och regional nivå. Du anmäler därför ditt intresse för att delta och får senast en månad i förväg veta om du har fått en plats. Deltagandet är kostnadsfritt.Dagens Medicin Agenda
Obs! Antalet platser i workshopen är begränsat. Vi vill se en bred representation runt borden med olika professioner från både specialist- och primärvård, representanter för patientorganisationer samt företrädare för myndigheter och politik på både nationell och regional nivå. Du anmäler därför ditt intresse för att delta och får senast en månad i förväg veta om du har fått en plats. Deltagandet är kostnadsfritt.Här kommer en inbjudan till Dagens Medicins konferens för att uppmärksamma Världsdiabetesdagen. I år blir det på själva dagen, den 14 november. Upplägget är lite annorlunda denna gång. Vi inleder med ett kortare program som ger en uppdatering kring kunskapsläget samt aktuella och angelägna utmaningar för diabetesvården, och därefter har vi en workshop där ett 50-tal inbjudna representanter för profession, beslutsfattare på regional och nationell nivå, politiker och patientorganisationer gemensamt diskuterar konkreta åtgärder och lösningar inom sju angelägna områden för att förbättra svensk diabetesvård.Jag hoppas att du vill medverka i diskussionen i vår workshop. De ämnen som diskuteras är:
Bord 1: Livsstil och egenvård
Bord 2: Prevention och tidig diagnos
Bord 3: Resurser och kontinuitet i primärvården
Bord 4: Kunskapsstyrning och best practice
Bord 5: Medicinteknik och digitala lösningar
Bord 6: Nya glukossänkande läkemedel
Bord 7: Nationell och regional samordningMissa inte detta tillfälle att vara med och sätta agendan för framtidens diabetesvård. Du anmäler dig på den här länken: https://www.bonniernewsevents.se/rXBO2
Här kan du läsa mer om programmet och de medverkande.Programmet startar kl 12.00och pågår till cirka 17.00. Det är helt kostnadsfritt att delta, men vi står inte för resa.Länk till programsidan då att du kan anmäla dig för 

att titta på det digitala programmet
Allt gott!

Maja Florin

ANMÄL DIG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedjVO3cIMFkuGRRLoUR3LZwkieZ9NMqXZzOxD-7MauD9s31Q/viewform?RefId=9816b4d6502949d28eedf25d040c0109

https://www.bonniernewsevents.se/event/be5647ce-a351-475a-90dd-b856b903e15e/regProcessStep1:34b58341-a89c-4f35-9b46-f72a289e91e2?utm_campaign=DMAG_23_11_Diabetes_Utskick_2&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&RefId=9816b4d6502949d28eedf25d040c0109

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt