Dagens Medicin har idag publicerat en debattartikel 

kring vuxna med typ 1 diabetes och automatiska insulinpumpar. 

 

”Förödande om slutsatser i rapport om diabetes används nationellt”

En färsk rapport från HTA-centrum i Västra Götalandsregionen om avancerade insulinpumpsystem står i skarp kontrast till internationella behandlingsriktlinjer och den teknikanvändning som har bidragit till att göra svensk barndiabetesvård världsledande, skriver åtta diabetesläkare.

Läs hela debattartikeln

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/forodande-om-slutsatser-i-rapport-om-diabetes-anvands-nationellt/

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt