Insändare från Dagerns Nyheter i veckan som gick,
i förkortad version. Läsvärd
 
DIABETES.
”Stötta föräldrar så att deras barn inte dör av typ 1 diabetes”
 
Det finns drygt 8 000 barn med typ 1-diabetes i landet. Många av dem bor i Stockholms län.

En stor andel av dessa sjuka barn får inte sina rättigheter tillvaratagna eftersom skolor inte tycker sig ha råd med de nödvändiga insatserna. En granskning som Svenska Diabetesförbundet gjorde i år visade detta, och nu riskerar kommande neddragningar i Stockholms stads grundskolor att förvärra situationen.

Svenska Diabetesförbundets rapport visar att tre av tio barn med diabetes får otillräckligt stöd för att hantera sin sjukdom i förskolan eller skolan.
 
Detta gällde innan neddragningarna. Logiken talar för att det kommer innebära att fler barn med diabetes utsätts för att deras rättigheter kränks och att de potentiellt utsätts för livsfara samt sämre behandlad diabetes med följdsjukdomar de inte behövt få.

Ytterligare en orsak till att inte alla barn får det stöd de har rätt till i förskolan eller skolan är att det saknas tydliga skrivningar i regelverk som specificerar det stöd som ett barn med diabetes behöver. Denna otydlighet gör att rektorer i budgetens namn kan tolka att barnet behöver minsta och billigaste stöd.

I min roll som ledamot i Svenska Diabetesförbundets föräldraråd har jag stött på exempel där vårdnadshavare får kliva in och arbeta oavlönat som resurser eller hålla barn hemma ibland då resurs saknas, med följden att föräldrar själva förlorar lön från sina egna arbeten. Många föräldrar behöver också kämpa för att den resursen barnet blir tilldelat används på rätt sätt.

Berättelserna från enskilda individer bekräftades i Diabetesförbundets enkät. Fyra av tio i Stockholms län svarar att de har fått kämpa med skolledningen för att deras barn ska få det stöd hen har rätt till.

De föräldrarna med mest ork och resurser lyckas bäst i att argumentera, så att deras barn får rätt stöd i skolan. Det blir en orättvisa i diabetesvården och tillvaratagandet av barnens rättigheter på skoltid i ett välfärdsland som Sverige.

Alla barn ska ha rätt till samma diabetesvård, oavsett föräldrars socioekonomiska situation. Med den neddragning som nu sker i Stockholms stads grundskolor kommer detta troligen ytterligare förstärka orättvisorna.

Tre förslag som kan motverka denna olyckliga och ohållbara utveckling:

• Ändra skollagen och definiera vilket stöd ett barn med diabetes typ 1 har rätt till.

• Omfördela Stockholms stads budget och ge utbildningsförvaltningen del av stadens överskott.

• Låt barndiabetesmottagningarna samverka med skolor och samordna stödet.

Agera nu innan något barn med typ 1 diabetes allvarligt skadas!

Pappa till barn med diabetes typ 1, medlem i Svenska Diabetesförbundets föräldraråd, aktiv i arbete med ungdomar
Alla barn ska ha rätt till samma diabetesvård, oavsett föräldrars socioekonomiska situation.
 
Nyhetsinfo
www red diabetologNytt