Projektmedel från NovoNordisk Fonden

BIDRAG. Forskare vid Sahlgrenska akademin fick 13 miljoner kronor från danska NovoNordisk Fonden i den senaste ansökningsomgången.

Ett av projekten, under ledning av Suzanne Dickson, ska identifiera
tidigare okända nervceller i hjärnan som är involverade i regleringen av vår aptit.

Världen står inför en fetmapandemi och det saknas verktyg att behandla den, konstaterar Suzanne Dickson. Viktminskningskirurgi erbjuds bara en liten andel av dem som lider av svår fetma, och de läkemedel som är tillgängliga har begränsad effekt.

Suzanne Dickson. Foto: Elin Lindström.

– Vi måste tänka utanför boxen och överväga nya sätt att ta itu med detta problem. Vårt projekt fokuserar på att identifiera populationerna av neuroner som driver aptiten.

Detta kommer att tillhandahålla kandidatvägar, gener och molekyler för att målinrikta och öppna upp möjligheter för nya behandlingar, säger Suzanne Dickson, som är professor i fysiologi, särskilt neuroendokrinologi, som får tre miljoner DKK från Novonordisk, vilket motsvarar nästan 4,5 miljoner SEK.

Förhoppningen är alltså att projektet ska leda till upptäckter om mekanismer som resulterar i nya läkemedelsmål för fetma.

Ny mer djupgående teknik

I projektet vill gruppen gå bortom de välstuderade hungerneuronerna i hypotalamus, som kallas AgRP, för att identifiera ytterligare kluster av nervceller som är inblandade i regleringen av vår aptit. Gruppen ska implementera nya tekniker för att först identifiera populationer som aktiveras när aptiten ökar, och sedan ta reda på funktionen hos olika undergrupper av nervceller.

– Med andra ord, vi ska försöka ta reda på vem som gör vad i de signalvägar som kodar aptiten.Vi har ny teknik som ger en mer djupgående utforskning, både på kretsnivå och av enskilda celler och generna de utforskar. Detta är fortfarande ett fält som går snabbt framåt och det sker hela tiden nya genombrott, säger Suzanne Dickson.

Fick medel från NovoNordisk Fonden

 

Suzanne Dickson, professor i fysiologi, särskilt neuroendokrinologi
Discovering new targets to control body weight: focus on appetite neurones
DKK 3 000 000 dvs närmare 4,5 miljon SEK

AV: ELIN LINDSTRÖM press release Göteborgs Universtet
Utdrag ur press release

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt