Var med och utveckla den bästa diabetesvården!

Den 11 november är det dags igen.

Program och anmälan

https://www.bonniernewsevents.se/event/a1259c73-5c78-4b4f-86bd-ca82af37d532/summary

 

Vi samlar profession, patientföreträdare och beslutsfattare på nationell och regional nivå till den årliga konferensen inför Världsdiabetesdagen för att diskutera de viktigaste frågorna på agendan för svensk diabetesvård.

Vad kan vi tillsammans åstadkomma med rätt kompetens och resurser, bättre behandlingar och digitala verktyg som stöttar vården och ger patienter möjlighet att vara engagerade och kontrollera sin sjukdom?

Ledande företrädare för diabetesvården är på plats för att ge sina perspektiv och ta del av diskussionen.

795 SEK

 

Program och anmälan

https://www.bonniernewsevents.se/event/a1259c73-5c78-4b4f-86bd-ca82af37d532/summary

 

Diabetesvård med superkrafter

Konferens inför Världsdiabetesdagen 2022

11 november 2022

09:00-14:30

Bygget

Norrlandsgatan 11

Stockholm

Hur högt kan vi nå med rätt kompetens och resurser, bättre behandlingar och digitala verktyg som stöttar vården och ger patienter möjlighet att vara engagerade och kontrollera sin sjukdom? 

Välkommen till den årliga konferensen inför Världsdiabetesdagen där vi bjuder in till ett program som delar med sig av goda erfarenheter, viktiga forskningsnyheter och diskussion om vilken diabetesvård vi vill ha i framtiden.

Svensk diabetesvård har kommit långt, men fortfarande finns mycket kvar att göra!

Tre temasessioner i programmet

 • Framsteg för framtidens diabetesvård
 • Höjdpunkter ur programmet från årets stora diabeteskongress EASD.
 • En komplikationsfri diabetesvård – hur långt kan vi nå?
 • Kan vi få ”friska” diabetespatienter och vad betyder det för långtidsresultaten? Bra diabetesvård i primärvården – för alla! Kunskapsläget - översikt i behandlingen av typ 1 och typ 2-diabetes.
 • Datadriven kvalitetsutveckling med patienten i fokus.
 • Smart medicinteknik som utvecklar diabetesvården. AI och precisionsmedicin vid diabetes - kan vi förebygga i stället för att behandla? Patientens perspektiv på teknikutveckling och hälsodata.
För nionde året arrangerar Dagens Medicin Agenda en konferens för att uppmärksamma Världsdiabetesdagen.
 
Programmet har tagits fram tillsammans med Svensk förening för diabetologi.
 
Det vänder sig till beslutsfattare och andra aktörer i hälso- och sjukvården från politik, myndigheter, primär- och specialistvård samt patientorganisationer.
 

Program

8.30 Registrering med frukost

9.00 Välkommen till årets konferens inför Världsdiabetesdagen.

 • Dagens moderator ger en introduktion till dagens program. 

Session 1: Framsteg för framtidens diabetesvård 

9.05  Höjdpunkter från EASD.

 • Den 19-23 september genomfördes den stora diabeteskongressen EASD i Stockholm med över 15 000 deltagare. Vi får en inblick i årets viktigaste höjdpunkter i det vetenskapliga programmet från Mikael Rydén, ordförande i programkommittén, som också ger sitt perspektiv på betydelsen för svensk diabetesvård. 
 • Mikael Rydén, professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning, Karolinska institutet, ordförande i programkommittén EASD.

Session 2: En diabetesvård fri från komplikationer, hur långt kan vi nå?

9.30 Kunskapsläget - översikt i behandlingen av typ 1 och typ 2-diabetes.

 • En uppdatering av aktuella behandlingsrekommendationer.
 • Johan Jendle, professor i medicin, överläkare vid Örebro Universitetssjukhus.

10.00 Bästa möjliga riskfaktorkontroll och vad betyder det för långtidsresultaten?

 • Nationella diabetesregistret, NDR, är ett av världens främsta och omfattande kvalitetsregister. Förra året bidrog över 450 000 patienter med diabetes med data till registret och resultaten visar att en växande andel patienter i dag har värden som innebär att de ligger på samma nivå som personer utan diabetes. Men skillnaderna är fortfarande stora mellan olika delar av landet. Vad innebär det för långtidsresultaten om fler kan nå samma resultat som de bästa?
 • Katarina Eeg-Olofsson, registerhållare, Nationella Diabetesregistret, överläkare vid medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset.


10.30 Bensträckare.

10.45 Diabetes och kronisk njursjukdom – nya behandlingsmöjligheter kräver helhetssyn med samverkan över specialist- och professionsgränserna. 

 • Kronisk njursjukdom är en vanlig komplikation vid diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom Ett nytt vårdprogram rekommenderar nu årlig screening av njurfunktionen hos riskgrupper, eftersom det nu finns nya behandlingsmöjligheter där tidig diagnos är av stor betydelse. Detta ställer nya krav på alla delar av vården. Vilka åtgärder behöver vi vidta för att få ett ökat fokus på njurarnas hälsotillstånd? 
 • Neda Rajamand Ekberg, överläkare, Centrum för diabetes, ordförande i Regionala Diabetes Rådet i Stockholm, Jim Alkas, specialistläkare i njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset.

11.10 Bra diabetesvård i primärvården – för alla!

 • Primärvården borde i dag ha alla förutsättningar att ge en bra vård för typ 2-diabetes. Det finns kunskap, ambitioner och tillgång till bra behandlingar. Vad krävs för att få det att fungera i praktiken? Och hur ser en bra diabetesvård i primärvården ut? 
 • Louise Bennet, docent, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Fågelbacken, Malmö, ordförande i Lokal Arbetsgrupp (LAG) Endokrina Läkemedel Region Skåne.

11.30 Diskussion: Kunskapsstyrning, nationella riktlinjer och nya behandlingsstrategier, hur högt ska vi sikta?

 • Thomas Lindén, chef för avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen, Katarina Eeg-Olofsson, registerhållare, NDR, Nouha Saleh Stattin, vårdutvecklingsledare, Kunskapsteam Diabetes, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm, vetenskaplig sekreterare, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, Björn Ehlin, ordförande, Diabetesförbundet

12.00 Lunch

Session 3: Datadriven kvalitetsutveckling med patienten i fokus. 

13.00 Smart medicinteknik som utvecklar diabetesvården 

 • De senaste åren har det skett ett stort teknikskifte inom diabetesvården som ger patienterna nya verktyg att bättre kunna följa och kontrollera sin behandling. Det kan handla om smarta medicintekniska lösningar, som sensorer och appar, men också om nya vägar för att ha kontakt och kommunicera med vården. Vad väntar om hörnet i form av ny teknik, och vilka möjligheter innebär det för sjukvården och för patienterna?
 • Jarl Hellman, överläkare, diabetesansvarig, ordförande Diabetesrådet, processledare typ 1-diabetes och Centre of Excellence, Akademiska sjukhuset.

13.20 AI och precisionsmedicin vid diabetes - kan vi förebygga i stället för att behandla?

 • Kan AI och precisionsmedicin leda till nya verktyg för att förebygga insjuknande i diabetes? Det hoppas forskarna bakom ett nytt Vinnovafinansierat forskningsprojekt. Gruppen bakom ASSET, AI for Sustainable Prevention of Autoimmunity in the Society, ska med hjälp av stora kvalitetsregister för diabetes, artificiell intelligens och ett potentiellt diabetesvaccin ta fram nya modeller som kan förutse vilka barn som riskerar att insjukna i diabetes typ 1.
 • Gun Forsander, docent och överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Dennis Masich, vd, MainlyAI.

13.45 Patientens perspektiv på teknikutveckling och hälsodata.

 • Att ständigt vara uppkopplad och kunna följa sina blodsockervärden – är det bara av godo? Jenny Ugalde, som har haft diabetes i många år och alltid varit tidigt ute med att testa ny teknik, ger en bild av teknikens möjligheter och utmaningar från patientens perspektiv.
 • Jenny Ugalde, patientrepresentant inom diabetesprocessen vid Akademiska sjukhuset.

14.00 Diskussion: Den intelligenta diabetesvården – hur långt kan vi ta oss med ny teknik, beslutsstöd, hälsodata och AI?

 • Anna Starbrink (L), riksdagsledamot,
 • Jarl Hellman, överläkare, diabetesansvarig, ordförande Diabetesrådet, processledare typ 1-diabetes och Centre of Excellence, Akademiska sjukhuset,
 • Neda Rajamand-Ekberg, överläkare, Centrum för diabetes, ordförande i Regionala Diabetes Rådet i Stockholm,
 • Jenny Ugalde, patientrepresentant inom diabetesprocessen vid Akademiska sjukhuset,
 • Per-Ola Carlsson, professor och överläkare, Akademiska sjukhuset, medgrundare till Digital Diabetes Analytics.

14.30  Summering och avslutning.

www.dagensmedicin.se


Program och anmälan

https://www.bonniernewsevents.se/event/a1259c73-5c78-4b4f-86bd-ca82af37d532/summary

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt