Nationella Diabetesteamet SYED

För att nå en större framgång i arbetet att göra det lättare att leva med diabetes ingår patient organisationen Svenska Diabetesförbundet i Nationella Diabetesteamet. Diabetesförbundet är en av organisationerna som utgör Nationella diabetesteamet (NDT). 

Nationella Diabetesteamet är en paraplyorganisation som samlar intresse- och specialistföreningar som tillsammans arbetar för en bra och mer jämlik diabetesvård i hela Sverige och för ökad livskvalitet för personer med diabetes.

Genom åren har Nationella Diabetesteamet debatterat i medierna, medverkat på konferenser och seminarier, genomfört undersökningen Diabetes i skolan samt arrangerat flera Diabetesforum under åren, en konferens för alla med intresse för diabetes.

Nationella diabetesteamet består av:

Nationella diabetesteamet bildades 2002.


SYED
Sveriges Yngre Endokrinologer och Diabetetesläkare
SYED är ett nätverk för ST-läkare inom specialiteten endokrinologi och diabetes.

SYED startade 1999 i syfte att bredda utbildningen för ST-läkarna och skapa ett nätverk av kontakter. För att delta i SYEDs aktiviteter förutsätts medlemskap i Svenska Förening för Endokrinolog och Svenskl Förening för Diabetologi. Under åren har respektive förening haft adjungerad kollega med i styrelsen från SYED.

Konceptet innebär en 3-dagarsutbildning från lunch till lunch. Fyra ämnen (1 diabetologiskt och 3 endokrina) väljs ut av ST-läkarna själva ett år innan varje möte genom omröstning och kursansvariga utses.

Varje ämnesområde belyses av pedagogiska föreläsare både på bredden och djupet under 3-4 timmar under det att kursdeltagarna delas på halvklass så att interaktiv diskussion gynnas. Således körs 2 ämnen parallellt under varje pass.

SYEDs har två kurser per år (kursen på våren är sammanslagen med det tidigare postgraduate-mötet till Endokrindagarna). Kurserna har varit mycket uppskattade sedan starten och rankas som mycket hög kvalitativ utbildning. 

Kontaktperson SYED:

Shobitha Puvaneswaralingam, Skånes universitetssjukhus, Lund (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Martin Lundqvist, Akademiska sjukhuset, Uppsala (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Kommande SYED-möte:

5-7 oktober 2022, Uppsala

  • MODY
  • Diabetes och graviditet
  • Diabetesnefropati
  • Kalciumrubbningar och osteoporos
  • Medfödda metabola sjukdomar
  • Endokrina tillstånd och graviditet

Tidigare SYED-ämnen:

SYED 2021 Lund

·       NET

·       Manlig hypogonadism

·       Kvinnlig hypogonadism

·       Hirsutism och PCOS

·       Diabetesneuropati och autonom dysfunktion

·       Nya diabetesläkemedel och adjuvantbehandling vid typ 1 diabetes

·       Diabetesteknik, hands-on

SYED 2020 Göteborg

·      Diabetes insipidus

·      Hyponatremi

·      Primär aldosteronism

·      CAH

·      Fetmakirurgi: långsiktiga nutritionella och endokrina utmaningar

·      Diabetesteknik: Nytt om insulinpumpar och sensorer

SYED 2019 Linköping

·      Diabetesneuropati och fotsår

·      Hypofystumörer

·      Cushing

·      Addison

·      Thyreotoxikos +TAO

SYED 2018 Örebro

·       NET; diagnostik, utredning och behandling

·       Senaste nytt inom diabetes

·       Graviditetsdiabetes

·       Osteoporos

SYED 2017 Stockholm

·       Diabetes typ 1 och träning

·       Hypogonadism och manlig infertilitet

·       Doping

·       Hormonell behandling vid könsdysfori

SYED 2016 Kristianstad

·       Akut Endokrinologi

·       Hyponatremi

·       Diabetes och all dess devices

·       Diabetes och fysisk aktivitet

·       Endokrinologi och graviditet

SYED 2016 Kristianstad

·       Akut Endokrinologi

·       Hyponatremi

·       Diabetes och all dess devices

·       Diabetes och fysisk aktivitet

·       Endokrinologi och graviditet

SYED 2015 Norrköping

·       Obesitas

·       Lipidrubbningar

·       Barnendokrinologi

·       Kalk- och D-vitamin rubbningar

·       Nya riktlinjer för diabetes

SYED 2014 Västerås

·       Manlig hypogonadism

·       Hirsutism och PCOS

·       Nya diabetesläkemedel

·       Endokrin hypertoni

SYED 2013 Örebro

·       Hypofystumörer

·       Prolaktinom

·       Akromegali

·       Cushings sjukdom

·       Tillväxthormonbrist hos vuxna

·       Kortisolbrist

·       Osteoporos

·       Graviditetsdiabetes

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt