Norden får system för gränsöverskridande utvärdering av medicinska appar

Vårdgivare och företag inom vård-it i Norden ska få tillgång till ett system för utvärdering av appar och andra digitala lösningar för hälso- och sjukvård samt verksamhet som förebygger ohälsa.

 

Samarbetar med Norddec-projektet: Tim Andrews, medgrundare av Orcha och företagets chief operating officer, och vd Liz Ashall-Payne.

Samarbetar med Norddec-projektet: Tim Andrews, medgrundare av Orcha och företagets chief operating officer, och vd Liz Ashall-Payne.Foto:Jonny Sågänger
 

Satsningen kallas Norddec* och drivs av det nordiska projektet Nordic digital health & medication platform.

– Vi har ambitionen att med det nya systemet skapa världens första gränsöverskridande regionala ramverk för ackreditering av lösningar inom digital hälsa, sa Anders Tunold-Hanssen, vd för Nordic interoperability project, N!P, i samband med lanseringen under den pågående europeiska e-hälsokonferensen och mässan Himss22 Europe i Helsingfors.

Projektet har två grundläggande drivkrafter. Vårdgivare och enskilda patienter behöver få tillgång till trovärdig och relevant information om olika medicinska appars tillförlitlighet. Företagen som utvecklar apparna vill ha tillgång till ett ramverk som de kan förhålla sig till när de initierar satsningar och under utvecklingsarbetet.

E-hälsomyndigheten konstaterade nyligen i en rapport att det i dag är svårt för både enskilda individer, vård- och omsorgsgivare att urskilja de hälsoappar som är säkra, gör nytta och är tillförlitliga. Det behövs därför enligt rapporten ett utvecklingsarbete som klargör vilka hälsoappar det går att lita på.

I dag finns enligt det brittiska företaget Orcha – som är en av aktörerna i Norddec – cirka 360 000 hälsoappar runt om i världen och endast 20 procent av dessa har godkänts i någon form av etablerad utvärderings- eller certifieringsprocess.

Det är med dessa behov i fokus som N!P driver projektet som är samfinansierat av Nordiska ministerrådets organisation Nordic innovation och hälsoteknikföretag med verksamhet i Norden. Bland N!P:s partner finns Microsoft.

Orcha har under tre år arbetat med uppbyggnaden av systemets plattform och är nu involverat i driften.

– Vår roll är att leverera den tekniska lösningen som Norddec är baserad på. Vi arbetar initialt på samriskbasis till dess att N!P-projektet så småningom blir självfinansierat, säger Tim Andrews, medgrundare av Orcha och företagets chief operating officer till Digital Hälsa.

Orcha lanserade i april en liknande satsning i USA där företaget är etablerat med kontor i Boston. Huvudkontoret ligger i Warrington i Storbritannien och ytterligare ett kontor finns i Utrecht i Nederländerna.

Tim Andrews beskriver den ackreditering som digital hälsa-lösningar kommer att få som en form av certifiering, med tydliga paralleller till regulatoriskt godkännande från en myndighet, en CE-märkning och ISO-certifiering.

– Genom att etablera Norddec hoppas vi kunna driva fram ett agilt system för utvärdering av medicinska applikationer. Ambitionen är att överföra det agila arbetssätt som under många år varit etablerat inom it-industrins utvecklingssatsningar, säger Tim Andrews.

Företag som utvecklar medicinska applikationer och önskar få en Nordec-ackreditering kommer att få betala en avgift.

– Den avgift företagen kommer att betala kommer att vara låg, så att summan inte blir ett hinder för företagen att ansöka om att få in produkterna i ackrediteringsprocessen, säger Tim Andrews utan att ange någon exakt prislapp.

* Varumärke ”NordDEC”.

Läs mer i Digital Hälsa www press release Jonny Sågänger

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt