Besök för mer info
 
Upptill finns underlag för lagtext kring anmälan av biverkningar
och också www adress till klickbar e-tjänst för anmälan i 7 steg
 
Negativa händelser och tilbud med medicintekniska prdukter 
Anmäl här
 
Viktigt
att också anmäla hudreaktioner inkl kontaktallergi mot                                   häfta/lim i CGM och patch-pump
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt