Under de senaste 100 åren har diabetesvården utvecklats avsevärt. Allt började 1921, när forskare i Toronto gjorde en livräddande upptäckt. Snart startade insulinproduktionen i Danmark, där Marie och August Krogh etablerade det som idag är Novo Nordisk. 

Varje utvecklingssteg har bidraget till att ge större flexibilitet och fördelar, utöver att förbättra blodsockerkontrollen. Idag har individer med diabetes fler behandlingsalternativ än någonsin. Digitala hälsoinitiativ gör att behandlingen är enklare att sköta. Detta året firar vi med att smarta insulin pennor lanserats i Sverige. 

Så vad är nästa steg? 

Framtida innovationer utgår från fortsatta patientbehov att förenkla användningen av insuliner och skydda patienter diabetes mot långtidskomplikationer.  

Företaget har en tydlig vision för framtiden: Vision Nollkomplikation syftar till att patienter får tillgång till en effektiv behandling tidigt i sjukdomsförloppet. Företaget bedriver kliniska studier i Sverige och investerar i svensk utveckling och forskning i nära samarbete med universitet och sjukvård.

https://www.novonordisk.se/novo-nordisk-i-sverige/vision-nollkomplikation.html  

Företaget bidrar på olika sätt till fortsatt utveckling av svensk diabetesvård som en del av lösningen för patient, vård och samhälle. 

Att vara ett hållbart företag och bidra till samhället på flera sätt är centralt. En ambitiös agenda för miljöpåverkan och ett ökande bidrag till social hållbarhet sker exempelvis genom Cities Changing Diabetes i Malmö. 

Från Novo Nordisk

Nyhetsinfo 

www red DiabetologNytt