Aktuellt diabetesämne
Inbjuden föreläsare
Kl 12-13
Moderator Neda Ekberg
 
Datum
10/2
10/3
7/4
 
Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet. Ingen kostnad för deltagande
 
En vecka innan annoseras aktuellt ämne på www.dagensdiabetes.se 
och då finns också zoom-länken angiven
 
God Jul önskar
Neda Ekberg
Vetenskaplig sekreterare SFD
 
Nyhetsinfo
www red diabetologNytt