I dagens SvD skriver Therese Bergstedt initierat om                                           "Nya blodsockermätare kan ge allergier för livet - får läkarkritik". Läs hela artikeln på nedan www
 
 
I slutet av artikeln diskuteras mer specifikt problem med kontaktallergier i huden från lim för applikation av CGM eller pump
 
"På Stockholms hudallergimottagning ser man nu allt fler patienter som får problem som orsakas av de akrylater som ingår i det starka lim som fäster glukosmätare och insulinpumpar på huden. Många utvecklar kontaktallergi mot produkterna.

– De får rodnad, klåda, blåsor och sår där mätaren eller pumpen sitter på huden. Allra värst är när små barn drabbas, säger Ina Anveden Berglind, överläkare på Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm, som är bekymrad över situationen.

– Att utveckla kontaktallergi mot ett ämne innebär att man måste undvika det resten av livet. Det kan leda till att man inte längre kan använda mätarna, och måste gå tillbaka till att sticka sig i fingret.

• Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning vid Karolinska institutet, är också bekymrad över utvecklingen.

Enligt en studie från Karolinska institutet där 118 vuxna patienter ingick hade ungefär en tredjedel fått hudbesvär av glukosmätarna.
 
I en enkätstudie bland föräldrar till diabetessjuka barn och unga uppgav nästan hälften att mätarna orsakat hudproblem.

Ina Anveden Berglind och hennes kollegor har i flera år försökt ta reda på vilka ämnen som orsakar allergi i limmen, för att återkoppla till tillverkarna och på så sätt förhindra att fler blir allergiska.

– Men tillverkarna vill inte berätta vad deras produkter innehåller, säger hon.

Blodsockermätare och insulinpumpar klassas nämligen som medicintekniska produkter och behöver därför inte genomgå samma typ av granskning som till exempel läkemedel innan de får användas på människor. Tillverkarna behöver inte redovisa innehållet i sina produkter offentligt. Det räknas som företagshemligheter, enligt nuvarande EU-lagstiftning, vilket Ina Anveden Berglind är mycket kritisk till.

– Om en kvinna har hormonplåster på armen under några år måste innehållet deklareras mycket noggrant. Men här utsätts barn och vuxna med diabetes, under en stor del av sitt liv, för kemikalier som är okända för oss.

• Läkemedelsverket, som är tillsynsmyndighet för medicintekniska produkter, har sedan 2015 fått in 50-tal rapporter om hudreaktioner med glukosmätarna.                         Enligt Helena Henriksson, gruppchef på myndighetens medicintekniska enhet, är det främst tillverkarnas ansvar att agera om deras produkter skapar problem.

– Om tillverkarna inte vidtar åtgärder där vi ser att de behövs kan vi fatta beslut om att de bristerna ska åtgärdas, eller förbjuda produkterna.

Ifall Läkemedelsverket har agerat vad gäller blodsockermätare och insulinpumpar kan Helena Henriksson varken bekräfta eller dementera, eftersom sådana tillsynsärenden omfattas av sekretess"
 
Från SvD Therese Bergstedt                                                     https://www.svd.se/nya-blodsockermatarna-kan-ge-allergier-for-livet
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Läs också

”Hudreaktion ofta orsak till byte av glukossensor eller insulinpump” Läkartidningen