Hudreaktion ofta orsak till byte av glukossensor eller insulinpump

Korrekt klassifikation av reaktionen möjliggör anpassade råd till patienten – vid kontakteksem remitteras till dermatolog


Läs hela artikeln pdf utan kostnad
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2021/10/hudreaktion-ofta-orsak-till-byte-av-glukossensor-eller-insulinpump/

Josefin Ulriksdotter, doktorand, ST-läkare, hudmottagningen, Helsingborgs lasarett

Martin Mowitz, PhD, kemist 

Magnus Bruze, se­nior professor, överläkare; samtliga tre ovanstående Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA), Skånes universitetssjukhus Malmö; institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet 

Magnus Löndahl, docent, överläkare, VE endokrinologi, VO EHRÖ, Skånes universitetssjukhus Lund; ins­titutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet

Cecilia Svedman, professor, överläkare, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA), Skånes universitetssjukhus Malmö; institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet

 

Ur sammanfattning av artikeln

Samarbete krävs för att göra skillnad 

När allergener avlägsnas från produkterna kan förhoppningsvis risken för att användarna blir allergiska minska och de som blivit allergiska använda produkten igen.

Dock introduceras vid modifikation av produkterna nya ämnen som potentiellt också kan ge upphov till kontaktallergi.

Genom en nationell uppföljning av patientgruppens besvär kan underlag för regelverk och förbättrade uppköpsrutiner sannolikt påskyndas.

Det finns ett behov av att standardisera klassifikation, utredning, behandling och rapportering av hud reaktioner mot medicinteknisk produkt (MTP).

Genom ett multidisciplinärt samarbete mellan diabetesmottagning och hudmottagning med yrkes- och miljödermatologisk eller kontaktallergologisk kompetens möjliggörs en skräddarsydd utredning av och rådgivning till patienterna. Dessa moderna produkter är en viktig del av behandlingsarsenalen vid typ 1-diabetes, inte minst hos barn.

När de väl kommer för kontaktallergologisk utredning har de ofta bytt CGM/isCGM och insulinpump flera gånger och redan utvecklat flera kontakt allergier. Detta understryker vikten av ett förbättrat samarbete mellan olika delar av vården inklusive enheter som upphandlar MTP, tillverkare av produkterna, myndighet och patientorganisationer.

Kontaktallergier är permanenta och kan ackumuleras genom åren, och dessa barn är i behov av fortsatt användning av produkterna, förmodligen under resten av sitt liv.

FAKTA 1. ALLERGENGRUPPER I PRODUKTERNA

Kolofoniumrelaterade substanser

  • Naturharts; finns i kåda från gran och tall 
  • Klistrande egenskaper
  • Utgör i vissa MTP troligen en beståndsdel i klistret som fäster häftan mot huden (Figur 4a)

Akrylater 

  • Används i lim som sammanfogar olika delar av produkterna
  • Används i klistret som fäster häftan mot huden (Figur 4a)

Övriga tillsatsämnen och antioxidationsmedel

  • Ökar hållbarheten hos materialet, förhindrar att det omvandlas eller bryts ned 
  • Finns i lim och plastmaterial i produkterna


Nyhetsinfo www

red DiabetologNytt