Här kommer länk till gårdagens 58 min webinar på youtube
 
 
Webbinar Svensk Förening för Diabetologi SFD tillsammans med Sv Läkaresällskapet, moderator Neda Ekberg vertenskapliog sekr SFD
 
• Unikt historiskt T1DM guidelines från ADA/EASD 2021
Eva Toft, docent och överläkare, diabetesmottagningen, Ersta Sjukhus
 
• Senaste nytt kring insulinpump och CGM
Jarl Hellman, överläkare, diabetesmottagningen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt