Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska Läkaresällskapet (SLS) bjuder in till lunchwebinar utan kostnad

Intresset ökar för njurskyddande egenskaper hos SGLT2-hämmare. Nu finns studier som visar positiva effekter även vid mer uttalad njursvikt och hos patienter utan diabetes.

Maria Eriksson Svensson Professor i njurmedicin vid Uppsala Universitet och överläkare på Akademiska Sjukhuset föreläser  

SGLT2-hämmarbehandling ur en nefrologs synvinkel”.

När

Torsdagen den 28 oktober kl. 12:00-12:45

Moderator

Neda Rajamand Ekberg, vetenskaplig sekreterare SFD

Anmälan

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yQxyYkGXRFCsdjeadXINtw

Mer information

 https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/diabeteswebinar/

 

Med vänliga hälsningar

Neda

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt