Här kommer Youtube länken till mötet.
Lyssne och se fritt
 
 

Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska läkarsällskapet (SLS) bjuder in till webinar den 30:e september 

Föreläsare med flera delar med sig av höjdpunkter och nyheter från EASD 2021.

Moderator
Neda Rajamand Ekberg, vetenskaplig sekreterare SFD

Föreläsare

• Magnus Löndahl,  ordförande SFD, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhuset Lund

• Margareta Hellgren, docent, specialist allmänmedicin, Skaraborg institutet

• Jarl Hellman, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

https://youtu.be/05nvHe-h6VI

 

Med vänliga hälsningar

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

 
Nyhetsinfo
www red diabetologNytt