Det är hög tid att anmäla sig till FOKUS Patient seminarium den 21/9

Agendan är mycket intressant och vi är glada över att presentera en sådan spännande talarlista och program.

 

Välkommen till FOKUS Patient® Event 2021, med temat: 

”Vem kan man lita på?”    

Myndigheter, media, politiker, företag och forskning – vem och vad kan man lita på vad gäller vård och behandling? Den frågan har blivit mer aktuell än någonsin under pandemin.

Aldrig tidigare har informationsflödet varit så snabbt och mängden nya fakta, råd och spekulationer om virus och vacciner så stor. Vi har dagligen behövt ta ställning till frågor om hälsa, liv och död. Vem litar vi då på? Det vill vi diskutera vid årets FOKUS Patient® den 21 september.

Datum: 21 september kl.10.00-16.30

Plats: Nackastrandsmässan, Stockholm

Det senaste året har ställt hårda prov på tilliten mellan medborgare och samhälle. Utan förtroende dem emellan riskeras även demokratin. Tillgång till vård och behandling på lika villkor utifrån individens behov, och att vården är säker och evidensbaserad, är några områden som behöver belysas. Patientinflytande är ett givet ämne. 

Den 21 september medverkar en rad personer från myndigheter och politik, media, forskning, organisationer och företag som med sina erfarenheter och kunskaper från en mängd områden kan ge hopp inför framtiden.

En viktig del för förtroende handlar om att få och ge korrekt information och fakta, vilket WHO, Folkhälsomyndigheten med flera ska borga för.

Få vet hur arbetet går till – inte minst på internationell nivå.

Välkommen att delta och lyssna till bland andra:

OLIVIA WIGZELL, generaldirektör Socialstyrelsen.

BJÖRN ERIKSSON, generaldirektör Läkemedelsverket.

BODIL JÖNSSON, professor och författare tillsammans med läkaren från Borgholm, 

ÅKE ÅKESSON, som skrivit om ”God och nära vård” och talar om trygghet och tillit i vården.

KJELL ASPLUND, fd generaldirektör Socialstyrelsen och författare till boken ”Fuskarna” – om forskningsfusk med bl a Macciariniaffären, som exempel.

BILLIE PETTERSSON, global direktör för Patientcentrerad forskning och utveckling, AstraZeneca.

MARIA GUNTHER AXELSSON, vetenskapsdirektör Dagens Nyheter.

INGER ROS, ordförande Riksförbundet Hjärt-Lung.

Och många fler.

Se hela programmet på www.fokuspatient.se

Anmäl dig här.

https://events.magnetevents.com/Event/fokuspatientevent-42860/

 

FOKUS Patient® är ett oberoende nätverk och en mötesplats både digitalt via 

www.fokuspatient.se

och fysiskt via FOKUS Patient® Event.

Den digitala plattformen innehåller material för ökad kunskap om bl a diagnoser, life science (läkemedel & medtech) och patienträttigheter, kalendarium med aktuella händelser och nyheter.

Det digi-fysiska eventet som varit uppskjutet sedan förra året, går av stapeln den 21 september på Nackastrandsmässan.

Vi det förra FOKUS Patient seminariet samlade vi 250 personer från alla de grupper vi vill ska mötas och nätverka: från myndigheter, företag, patient- och funktionsrättsföreningar, nätverk, politik, forskning med flera.

FOKUS Patient® målsättning är att bidra till ökat nätverkande, samarbete och dialog mellan myndigheter, företag, patient- och funktionsrättsföreningar, nätverk, politik, forskning - för ökat patientinflytande och en god hälso- och sjukvård. 

Från ansvariga inför mötet

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt