Årets diabetolog
Årets hedersledamot
Ordf SFD
ÅRETS HEDERSLEDAMOT Svensk Förening för
Diabetologi

Ort avser där diplomet utdelades vid SFDs diabetesmöte
Claes Hellström Karlstad 1997
Jan Östman Karlstad 1997
Per Björntorp Karlstad 1997
Bengt Persson Karlstad 1997
Sven-Erik Fagerberg Karlstad 1997
Folke Lithner Karlstad 1997
Bengt Schersten Karlstad 1997
Bengt E Karlberg Karlstad 1997
Otto Westphal Linköping 2001
Yngve Larsson Linköping 2001
Göran Blohme Göteborg 2005
Suad Efendic Göteborg 2005
Lars Wibell Mora 2006
Lars Olof Almer Mora 2006
Margareta Nilsson Stockholm 2007
Stefan Löfstedt Stockholm 2007
Kerstin Brismar Örebro 2008
Jan-Olof Jeppsson Örebro 2008
Madeleine Svensson Örebro 2008
Lars Rydén Uppsala 2009
Ulf Adamsson Uppsala 2009
Johnny Ludvigsson Göteborg 2010
Åke Lernmark Göteborg 2010
Gisela Dahlqvist Karlstad 2011
Elisabeth Agardh Karlstad 2011
Ulf Smith Visby 2012
Carl-David Agardh Stockholm 2013

Christian Berne Stockholm 2013
Anders Nilsson Helsingborg 2013
Bengt Lindblad Helsingborg 2014
Anders Kämpe Örebro 2015
Leif Groop Östersund 2016
Mona Landin Olsson Malmö 2017
Claes-Göran Östensson, Eva Örtqvist Stockholm 2019
Gun Forsander Uppsala 2020
Gunnar Nordin Uppsala 2020
Mikael Lilja Göteborg 2021
Bo Ahrén Göteborg 2021

ÅRETS DIABETOLOG
Svensk Förening för Diabetologi
2020
Karin Åkesson Peter Hallgren
2019
Michael Alvarsson, Margareta Hellgren
2017
Jarl Hellman, Anders Frid
2016
Katarina Eeg-Olofsson, Stefan Särnblad
2015
Anders Kempe
2014
Peter Fors, Gun Forsander

2013
Lena Landstedt-Hallin, Jan Bolinder
2012
Annika Adlerberth, Ragnar Hanås
2011
Eva Toft, Christian Berne
2010
Soffia Gudbjörnsdottir, Leif Groop
2009
Marcus Lind, Johnny Ludvigsson
2008
Anders Nilsson, Kerstin Brismar
2007
Stig Attvall, Ulf Smith

ORDFÖRANDE
Svensk Förening för Diabetologi (SFD)
Jan Östman 1987-1995
Carl-David Agardh 1995-1996
Göran Blohmé 1996-2001
Christian Berne 2001-2003

Dic Aronsson 2003
Ulf Adamson 2003-2007
Björn Eliasson 2007-2009
Mona Landin-Olsson 2009-2017
David Nathanson 2017-2019
Magnus Löndahl 2019-

Styrelse SFD 2021
Magnus Löndahl, ordf, Lund
Stefan Jansson, vice ordf, ordf NAG Diabetes, Örebro
Neda Ekberg, vetenskaplig sekreterare, Stockholm
Sophia Rössner, sekreterare, Stockholm
Soffia Gudbjörnsdottir, NDR-representant, Göteborg
Frida Sundberg, barndiabetes represemtenat, Göteborg
Margareta Hellgren, prim vårds representant, Skövde
Jarl Hellman, Uppsala
Julia Ottens, Umeå
Stig Attvall, redaktör, Göteborg