Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska läkarsällskapet (SLS) bjuder in till webinar den 30:e september kl. 17:30-19:00

Föreläsare med flera delar med sig av höjdpunkter och nyheter från EASD 2021. https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/diabeteswebinar/

Moderator
Neda Rajamand Ekberg, vetenskaplig sekreterare SFD

Föreläsare

Magnus Löndahl,  ordförande SFD, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhuset Lund

Margareta Hellgren, docent, specialist allmänmedicin, Skaraborg institutet

Jarl Hellman, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anmälan via länk
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Qc-Nt8EqSJWxI6NYEkpmQg

Sprid gärna informationen i era kanaler.

 

Med vänliga hälsningar

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

Överläkare, med. dr, Centrum för diabetes, Akademisk Specialistcentrum

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt