Nytt nr av DiabetologNytt är utlagt på www utan lösenord
 
Gå in på ovan www eller överst till vä klickbar pdf på din dator
eller överst om du använder smartphone eller platta
 
tar 25-30 sek att ladda ner om du är utanför wifi,
vänta in tiden den laddas ner
 
 
Innehållsförteckning
 

Ordföranden har ordet
Redaktörspalten
NDR-nytt
Diabetesporträtt – Mikael Lilja
Highlights från ADA 2021.

Rapport Lovande resultat för ny variabel TIR NDR

Årsrapport TEDDY. T1DM och celiaki barn

Sett & Hört

Fullständig rapport ATTD teknik och diabetes

Bokrecension
Minnesruna Dic Aronson ordförande SFD

Diabetesforum fysiskt möte 1-3/12 2021 program

Världsdiabetesdagen 12/11 anmälan och program

Kongress- och möteskalender

 

Läs höstnumret på www

https://dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_nr_5-6_21.pdf

 

God läsning!

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt