Amputation vid diabetes typ 1 blir relativt sett allt mer ovanligt i Sverige. Minskningen har varit drygt 40 procent under en period på cirka tjugo år. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Resultaten som publiceras i tidskriften Diabetologia bygger på registerdata om 46 088 personer med diabetes typ 1, under åren 1998-2019. Studien gjordes genom sammanlänkning av data från Nationella Diabetesregistret, Patientregistret och ett par andra nationella register.

Det som studerades var hur förekomsten av amputationer förändrades över tid. Forskarna gjorde också en kartläggning över riskfaktorer för amputation hos personer med diabetes typ 1.

Personerna i underlaget var i genomsnitt 32 år gamla när de inkluderades i studien. Ingen av dem hade då amputerats. 55 procent var män, 45 procent kvinnor.

Trendbrott 

Under de inledande åren 1998-2001 var sannolikheten för amputation 2,84 per 1 000 personer, på årsbasis. Under de sista åren, 2017-2019, var motsvarande andel 1,64 per 1 000. Minskningen av andelen personer som genomgick amputation per år var alltså 42 procent.

Studiens förstaförfattare är Sara Hallström, doktorand inom molekylär och klinisk medicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och specialistläkare i internmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi ser ett trendbrott vid tidsperioden 2014-2016, och ett par år innan detta ser vi också sjunkande långtidsblodsocker och förbättrad njurfunktion. Det är de riskfaktorer som i denna studie visade sig vara de viktigaste för amputation hos personer med diabetes typ 1, säger hon.

Övriga konstaterade riskfaktorer var hög ålder, manligt kön, hjärt-kärlsjukdom, rökning och förhöjt blodtryck.

Mer vård och mindre lidande

Den förbättrade prognosen beror sannolikt på de senaste årens utveckling av diabetesvården, menar forskarna. Det handlar om intensiv behandling av påverkbara riskfaktorer genom exempelvis kontinuerlig glukosmätning, avancerade insulinpumpar och införandet av multidiciplinära diabetesfotteam.

Teamen hjälper patienter med svårläkta sår på fötterna till följd av kärlförändringar och försämrad känsel som kan orsakas av diabetes. Sår som inte läker riskerar i förlängningen att leda till amputation av fot, och i svårare fall även underben och lårben.

– Den sjunkande förekomsten av amputationer för personer med diabetes är viktig då amputation är ett ingrepp som orsakar ett stort lidande och funktionsnedsättning för de personer som behöver genomgå detta, säger Sara Hallström.

Press release Göteborgs Universitet

Titel: Risk factors and incidence over time for lower extremity amputations in people with type 1 diabetes: an observational cohort study of 46,088 patients from the Swedish National Diabetes Registry

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-021-05550-z

A
bstract

Risk factors and incidence over time for lower extremity amputations in people with type 1 diabetes: an observational cohort study of 46,088 patients from the Swedish National Diabetes Registry

Abstract

Aims/hypothesis

The aim of this work was to study the incidence over time of lower extremity amputations and determine variables associated with increased risk of amputations in people with type 1 diabetes.

Methods

Individuals with type 1 diabetes registered in the Swedish National Diabetes Registry with no previous amputation from 1 January 1998 and followed to 2 October 2019 were included. Time-updated Cox regression and gradient of risk per SD were used to evaluate the impact of risk factors on the incidence of amputation. Age- and sex-adjusted incidences were estimated over time.

Results

Of 46,088 people with type 1 diabetes with no previous amputation (mean age 32.5 years [SD 14.5], 25,354 [55%] male sex), 1519 (3.3%) underwent amputation. Median follow-up was 12.4 years. The standardised incidence for any amputation in 1998–2001 was 2.84 (95% CI 2.32, 3.36) per 1000 person-years and decreased to 1.64 (95% CI 1.38, 1.90) per 1000 person-years in 2017–2019. The incidence for minor and major amputations showed a similar pattern. Hyperglycaemia and renal dysfunction were the strongest risk factors for amputation, followed by older age, male sex, cardiovascular comorbidities, smoking and hypertension. Glycaemic control and age- and sex-adjusted renal function improved during the corresponding time period as amputations decreased.

Conclusions/interpretation

The incidence of amputation and of the most prominent risk factors for amputation, including renal dysfunction and hyperglycaemia, has improved considerably during recent years for people with type 1 diabetes. This finding has important implications for quality of life, health economics and prognosis regarding CVD, indicating a trend shift in the treatment of type 1 diabetes.

Graphical abstract

figureb

Läs hela artikeln fritt pdf 11 sidor
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00125-021-05550-z.pdf


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt