Vi har i många år arbetat med screening och förebyggande studier för typ 1-diabetes i hela Sverige genom TrialNet-studien. 

Nu har vi flyttat över vår forskningsverksamhet från TrialNet till INNODA - ett europeiskt nätverk av forskargrupper som finansieras av EU. https://www.innodia.eu/

Syftet med INNODIA är att kunna förebygga, bättre behandla och i framtiden bota typ-1 diabetes. 

  • Stort fokus läggs inom INNODIA på uppföljning och behandlingsstudier för nyligen (inom 6-9 veckor) diagnostiserade patienter. 
  • Vi har precis startat igång den vår första behandlingsstudien (IMPACT) med mål att bromsa upp sjukdomsförloppet.

https://www.mynewsdesk.com/se/region_skane/pressreleases/ny-skaansk-studie-ska-bromsa-typ-1-diabetes-3096813

Ny skånsk studie ska bromsa typ 1-diabetes

Linda Ahlkvist, PhD

Studiekoordinator INNODIA

Clinical Research Centre

Lunds Universitet 

Hus 60, plan 11

Jan Waldenströms gata 35

214 28 Malmö

______

Markus Lundgren, överläkare på Centralsjukhuset i Kristianstad och forskare vid Lunds universitet är ansvarig för IMPACT-studien.

Markus Lundgren, överläkare på Centralsjukhuset i Kristianstad och forskare vid Lunds universitet är ansvarig för IMPACT-studien.

PRESSMEDDELANDE 

Vid typ 1-diabetes förstör det egna immunsystemet kroppens insulinproducerande celler. Forskare inom Region Skåne och Lunds universitet leder en ny studie som syftar till att stoppa immunsystemets attack och bevara kvarvarande celler hos vuxna.

Den nya läkemedelsstudien, IMPACT, är ettårig och startar i Skåne i maj. Studien riktar sig till personer mellan 18 och 45 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. I studien testas ett läkemedel (IMCY-0098) som har utvecklats för att skydda de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln som ännu inte förstörts. 

Läkemedlet ingår i en ny klass så kallade specifika immunoterapier, behandlingar som riktar sig mot immunförsvaret, i det här fallet den del som är involverat i utvecklingen av autoimmuna sjukdomar.  
– Om det lyckas kan vi bromsa sjukdomsförloppet och förbättra blodsockerkontrollen, säger Markus Lundgren, överläkare på Centralsjukhuset i Kristianstad och forskare vid Lunds universitet som är ansvarig för IMPACT-studien. 

Förhindrar följdsjukdomar

Personer med typ 1-diabetes måste själva tillföra insulin och reglera sitt blodsocker dygnet runt. För lågt blodsocker kan leda till medvetslöshet och död. För höga blodsockernivåer gör blodkärlen stela och orsakar med tiden skador på inre organ såsom hjärta, njurar, ögon och nerver. 
– I början kan kroppen fortfarande göra en liten mängd insulin, men förmågan försvinner gradvis. Ju fler celler man kan bevara desto lättare blir det för patienten att reglera sitt blodsocker. Bättre blodsockerkontroll minskar, eller fördröjer, de allvarliga följdsjukdomarna, säger Markus Lundgren. 

En av fyra delstudier

IMPACT-studien är den första av fyra planerade kliniska prövningar inom ramen för det europeiska forskningssamarbetet INNODIA. Snart startar även den andra studien, ”Ver-A-TID”, i Sverige. 
– I den studien kommer Verapamil, ett vanligt förekommande blodtryckssänkande läkemedel, utvärderas för dess möjliga effekt att bevara insulinproduktionen. Vi hoppas kunna starta denna studie, som riktar sig till vuxna över 18 år under våren, säger Markus Lundgren. 

Om INNODIA 
INNODIA är ett innovativt forskningskonsortium finansierat via EU-bidrag (IMI-2) som involverar 33 forskningspartners inom akademi, industri och välgörande organisationer över hela Europa. Konsortiets övergripande syfte är att förebygga, bättre behandla och bota typ 1-diabetes.  
I studien undersöks det komplexa samspelet mellan betacellerna och immunsystemet samt underliggande genetiska faktorer och potentiella miljöfaktorer som triggar igång sjukdomsförloppet.  
Över hela Europa planerar INNODIA att rekrytera 1500 nyinsjuknade patienter och 3000 förstagradssläktingar under de kommande tre åren. Studien har pågått sedan 2015 och pågår med säkerhet fram till år 2025, därefter beroende av förlängd EU-finansiering. 

Press info

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt