Svensk Förening för Diabetologi (SFD) i samarbete med Svenska läkarsällskapet (SLS) bjuder in till lunchwebinar 

• torsdagen den 20:e maj

• professor Johan Jendle, Medicinkliniken, Universitetssjukhuset Örebro 

• ”Bra att veta om diabetesteknik

Personer med diabetes har fått ett enklare liv med hjälp av ny teknik. De flesta personer med diabetes typ 1 har idag tillgång till kontinuerlig glukossensor. På senare år har nya smarta insulinpumpar som är kopplade till glukossensorer introducerats. Idag finns insulinpennor med inbyggt minne där man kan ladda upp information vilka insulindoserna som tagits och när.

Det händer mycket inom området.

Här är senaste nytt om diabetesteknik.

Föreläsningen är gratis och vänder sig till alla läkare som är intresserade av att lära sig mer om glukossensorer, insulinpumpar och minnespennor. Bjud gärna in kollegor från andra specialiteter. Sprid gärna informationen i era kanaler.

Registreringlänk till webinaret: https://zoom.us/webinar/register/WN_FrEPLKZTTg2TAbOK-fwKEw

Och mer information om webinaret  https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/bra-att-veta-om-diabetesteknik/

Med vänliga hälsningar

 

Neda Rajamand Ekberg

Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

 

Överläkare, Ph D, Centrum för diabetes, Akademisk Specialistcentrum

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi 

Karolinska Institutet, Stockholm

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt