Christine Lorne (C), ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Stockholm och Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.

Christine Lorne (C), ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Stockholm och Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.

PRESSMEDDELANDE 

– Vi är stolta över att tilldelas detta prestigefulla pris. Det visar att vi i Stockholm är på rätt väg när vi försöker tänka nytt kring förebyggande arbete, för att motverka stora folksjukdomar och för att alla ska få chans att må bra, säger Anna Starbrink, (L) hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.

Region Stockholm fått priset för ”Social project bond of the year”. 

Syftet med Hälsoobligationerna har varit att ta fram en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, särskilt anpassad för de stora folkhälsosjukdomarna så som diabetes typ 2. Detta innebär en potential att minska lidandet, få en bättre folkhälsa och även undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år. 

- Med en åldrande befolkning och ändliga resurser behöver vi tänka nytt och hälsoobligationerna är ett steg i detta arbete. Faller projektet väl ut sparar inte bara regionen stora summor på sjukvården utan vi sparar också människor lidande, säger Christine Lorne (C), ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Stockholm. 

Obligationen fungerar så att en aktör åtar sig att arbeta med en förebyggande insats, och att återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den förebyggande insatsen är.

Denna finansiella obligationsmodell som Region Stockholm med samarbetspartner har tagit fram är den första kända i sitt slag, även internationellt.

- Vi vet att för att skapa en bättre folkhälsa krävs insatser i och av hela samhället och mod att tänka nytt, även vad gäller finansiering. Region Stockholm var tidigt ute med gröna obligationer och nu är vi först i världen med denna hälsoobligation som är ett nytt sätt att finansiera där alla vinner på att hålla människor friska, säger Christine Lorne (C), ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Stockholm

Via ett digitalt verktyg får patienter tillgång till hälsotjänster och leverantörer. Med hjälp av vårdens professioner skräddarsys sedan insatsen efter varje patients behov. Slutligen knyts man till olika leverantörer av tjänster såsom fysisk aktivitet, kost, sömn och stress till patientens vårdbehov. 

– Vi arbetar för att skapa ett innovativt och digitaliserat arbetssätt som ska vara lättanvända och lättillgängliga, för att hjälpa personer att behålla och stärka hälsan. Det här är ett gott exempel på det, säger Anna Starbrink.

De som är intresserade av att arbeta förebyggande med sin egen hälsa, kan läsa mer om hur man går tillväga här:

Läs mer om hälsoobligation på sll.se

https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/06/region-stockholm-ar-forst-med-en-halsoobligation-med-avkastning-efter-resultat/

I projektet har Region Stockholm samarbetat med Skandia i egenskap av finansiär samt SEB som tagit fram den finansiella modellen. Health Integrator är tjänsteleverantören av den digitala plattformen.

Här kan ni läsa mer priser som delas ut hos Environmental Finance Awards

https://www.environmental-finance.com/content/awards/

Environmental Finance startsida

https://www.environmental-finance.com

_______________

https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/06/region-stockholm-ar-forst-med-en-halsoobligation-med-avkastning-efter-resultat/

Region Stockholm är först med en Hälsoobligation med avkastning efter resultat

Uppläsning

NyhetPublicerad: 2020-06-16

Region Stockholm har som ambition att utveckla arbetet inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Det har nu resulterat i ett beslut om att finansiera ett pilotprojekt av prevention kring diabetes typ 2 vård med en Health Impact Bond, en så kallad Hälsoobligation. En obligation där återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir. Denna finansiella obligationsmodell som Region Stockholm har tagit fram är den första kända i sitt slag, även internationellt.

Sjukvården globalt står inför många utmaningar med en åldrande befolkning, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och kroniska sjukdomar, ökade kostnader för läkemedel och nya sätt att strukturera vården. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka. Endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade.

- Att skifta från reaktiv vård till preventiva insatser är inte enkelt. En rad utmaningar försvårar besluten att investera i preventiva vårdmodeller. Syftet med detta projekt har varit att ta fram en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, särskilt anpassad för de stora folkhälsosjukdomarna så som diabetes typ 2. På så sätt kan vi på lång sikt både minska lidandet samt sänka kostnaderna, säger Magnus Thyberg, avdelningschef för kunskapsutveckling på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Diabetes typ 2-vården kostar Region Stockholm cirka 2,5 miljarder årligen. Genom att preventivt tillföra resurser tidigt förhindras ett insjuknande och medborgare aktiveras i sitt eget hälsofrämjande i stället för vårdens omhändertagande. 

Ökat fokus på preventiva insatser kan över tid väsentligt minska Region Stockholms vårdkostnader och därmed frigöra stora resurser som kan användas för andra vårdändamål.

Enligt vetenskapliga studier har livsstilsfrämjande insatser av den typ som Hälsoobligationen ska finansiera resulterat i en riskreduktion på 58%.

Detta innebär en potential att undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år om Region Stockholm i ett senare skede skulle välja att skala upp interventionen och erbjuda den till alla pre-diabetiker i länet.

- Finansieringen av projektet sker med en Hälsoobligation, något som Region Stockholm är först med. Genom att länka återbetalning och ränta till hur väl insatsen faller ut uppnås en riskdelning i modellen. På lång sikt är Hälsoobligationen en möjlighet till att förbättra effektiviteten inom Region Stockholm, säger Katarina Holmgren, ekonomidirektör i Region Stockholm.

- På samma sätt som Region Stockholm varit ledande i arbetet med gröna obligationer har vi som ambition att vara framåtlutande inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Därför har vi utvecklat en Hälsoobligation, med en unik finansiell struktur, säger Frida Korneliusson, VD för SLL AB Internfinans.

Den preventiva insatsen ska bedrivas via ett digitalt verktyg där patienter får tillgång till hälsotjänster och leverantörer. Med hjälp av vårdens professioner kan sedan prevention för varje individ skräddarsys.

Till den digitala plattformen knyts olika tjänsteleverantörer inom olika områden såsom fysisk aktivitet, kost, sömn, stress etc.

I projektet har Region Stockholm samarbetat med Skandia i egenskap av finansiär samt SEB som tagit fram den finansiella modellen. Health Integrator är tjänsteleverantören av den digitala plattformen.

 

Press info

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt