I helgen, under digitala ESC, presenterades EMPEROR-reduced, vilket är HFrEF hjärtsviktutfallsstudien för empagliflozin (Jardiance).

I denna studie inkluderades 3730 HFrEF patienter med och utan diabetes. Cirka hälften (49,8%) av studiepopulationen hade diabetes. Studien var händelsedriven och patienterna följdes i genomsnitt i 16 månader.

Publicerades i New England Journal of Medicine. En kort summering av resultaten finner du nedan.

- Det primära utfallsmåttet, kompositen sjukhusinläggningar pga hjärtsvikt eller kardiovaskulär död uppnåddes för empagliflozin jämfört med placebo (RRR 25%, ARR 5,2% , p<0,0001, NNT=19).

- Effekten på det primära utfallsmåttet var likvärdigt för patienter med eller utan diabetes.

- Det första sekundära utfallsmåttet, första och återkommande sjukhusinläggning pga av hjärtsvikt, uppnåddes (RRR 30%, p<0,0001)

- Det andra sekundära utfallsmåttet, årlig minskning av eGFR, var signifikant mindre för patienter behandlade med empagliflozin  (-0,55 ml/min x 1,73m2) jämfört med placebo (-2,28 ml/min x 1,73m2), p<0,001.

Säkerhetsprofilen var likvärdig med tidigare visad riskprofil för empagliflozin. Det fanns inga kliniskt betydelsefulla skillnader i biverkningar inkluderat hypovolemi, hypotension, volymförlust, njurinsufficiens, hyperkalemi, eller hypoglykemi för empagliflozin jämfört med placebo. Dock visade patienter behandlade med empagliflozin ett högre antal svampinfektioner jämfört med placebo.

ABSTRACT

Cardiovascular and Renal Outcomes

with Empagliflozin in Heart Failure

BACKGROUND

Sodium–glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors reduce the risk of hospitalization

for heart failure in patients regardless of the presence or absence of diabetes.

More evidence is needed regarding the effects of these drugs in patients across the

broad spectrum of heart failure, including those with a markedly reduced ejection

fraction.

METHODS

In this double-blind trial, we randomly assigned 3730 patients with class II, III, or

IV heart failure and an ejection fraction of 40% or less to receive empagliflozin

(10 mg once daily) or placebo, in addition to recommended therapy. The primary

outcome was a composite of cardiovascular death or hospitalization for worsening

heart failure.

RESULTS

During a median of 16 months, a primary outcome event occurred in 361 of 1863

patients (19.4%) in the empagliflozin group and in 462 of 1867 patients (24.7%)

in the placebo group (hazard ratio for cardiovascular death or hospitalization for

heart failure, 0.75; 95% confidence interval [CI], 0.65 to 0.86; P<0.001). The effect

of empagliflozin on the primary outcome was consistent in patients regardless of

the presence or absence of diabetes. The total number of hospitalizations for heart

failure was lower in the empagliflozin group than in the placebo group (hazard

ratio, 0.70; 95% CI, 0.58 to 0.85; P<0.001). The annual rate of decline in the estimated

glomerular filtration rate was slower in the empagliflozin group than in

the placebo group (–0.55 vs. –2.28 ml per minute per 1.73 m2 of body-surface area

per year, P<0.001), and empagliflozin-treated patients had a lower risk of serious

renal outcomes. Uncomplicated genital tract infection was reported more frequently

with empagliflozin.

CONCLUSIONS

Among patients receiving recommended therapy for heart failure, those in the empagliflozin

group had a lower risk of cardiovascular death or hospitalization for

heart failure than those in the placebo group, regardless of the presence or absence

of diabetes. (Funded by Boehringer Ingelheim and Eli Lilly; EMPEROR-Reduced

ClinicalTrials.gov number, NCT03057977.)

Läs artikel och abstract på www

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022190

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt