http://www.diabethics.com/science/fonders-anslag-2019/

Hans Jönsson har gjort en granskning. 

De tre som finns i Sverige och innehar 90-konton står under SFI´s kontroll (Svensk insamlingskontroll). Dessa är;

  • Barndiabetesfonden som stödjer forskning om primärt typ 1 diabetes.
  • Diabetesfonden som stödjer forskning om all form av diabetes.
  • Diabetes Wellness som stödjer forskning om all form av diabetes.
 
Läs hela rapporten på Hans Jönssons www

http://www.diabethics.com/science/fonders-anslag-2019/

 

Nyhetsinfo

www red DiabetolopgNytt