För att se program etc klicka på nedan
 
 
Registrering med namn och mail,
sedan är allt fritt,
 
alla sessioner och live sessions,
även i efterhand.
 
Du kan gå in flera gånger för att kontrollera detaljer,
lätt att ta bilder - och man titta när det passar som bäst. 
 
Det finns en chatfunktion, där man kan skicka in frågor
under en pågående session.
 
Ingen registreringsavgift - tidigare nästan 10 000 kr.
Inga reser. Inget hotell. Full Greta Thunberg-effekt
 
Många sessioner finns och handlar om diabetes
Många spännande programpunkter
 
Välkommen in i den digitala tidsåldern
för internationella konferenser!
 
57 medlemsländer i EU och 47 afillierade medlemsländer nås på så sätt
 
På ESC 2020 hemsida presenterades konferensen som
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt