Köp boken

Diabetes

till specialpris på

www.studentlitteratur.se/40284

Ange rabattkoden 40284 i kassan.

 

Priset blir då med rabatt

340 kr istället för 388 kr exkl. moms och frakt.

 

Svensk Förening för Diabetologi (SFD) tog initiativ till den första svenska läroboken i diabetes för snart 20 år sedan under redaktionsledning av Carl-David Agardh och Christian Berne, Libers förlag. Den kom under åren ut i totalt fyra uppdaterade upplagor. Den senaste 2010.

Det är därför med stor glädje att SFD fått successionen att gå vidare 2020 med en helt ny lärobok under redaktion av Mona Landin-Olsson, Lund. Mona har under många år varit ordförande för SFD. Samtliga kapitel i läroboken är nyskrivna. Studentlitteratur har tagit över ansvaret för utgivningen. 494 sidor. 

  • Diabetes mellitus har betydelse både för folkhälsan och för den enskilde individen.
  • Boken Diabetes samlar det aktuella kunskapsläget från experi­mentell forskning till kliniskt omhändertagande. Ett flertal svenska experter har bidragit med sina specifika kunskaper. Boken är uppdelad i tre delar.
  • Del I handlar främst om typ 1-diabetes och fokuserar på betydelsen av insulin för en normal energiomsättning och vilka effekterna blir om insulinnivån sjunker. Molekylära och fysio­logiska mekanismer presenteras, liksom handfasta kliniska råd avseende akuta diabeteskomplikationer, graviditet, diabetes hos barn och transplantation av pankreas.
  • Del II fokuserar på typ 2-diabetes och här behandlas insulinets effekter på kroppens olika organ och varför insulinresistens uppkommer. I denna del beskrivs den snabba farmakologiska utvecklingens betydelse och möjligheter till individanpassad terapi. Dessutom belyses komplikationer som är generella för diabetessjukdomen liksom metabola sjukdomar associerade med diabetes.
  • Del III behandlar diabetes i ett individ-, familje- och samhällsperspektiv. Hur är det att få diabetes, och hur påverkar det individens yrkesliv, fritid och sätt att leva? Vilka nya möjligheter för behandling och kontroll har öppnats genom den tekniska utvecklingen? Och på vilka sätt har de svenska diabetesregistren bidragit till en mera jämlik och förbättrad diabetesvård?
  • Diabetes är framförallt riktad till läkare under utbildning och sjuksköterskor under specialistutbildning.
  • Genom att de tre delarna av boken har olika fokus är boken också läsvärd för såväl specialister i diabetologi som andra yrkesgrupper vilka i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med individer som har diabetes.
  • Totalt deltar 47 olika svenska författare med expertkunskap inom respektive område i lika många olika kapitel. 

Författare

Mona Landin-Olsson
Peter Adolfsson
Michael Alvarsson
Stig Attvall
Mette Axelsen
Louise Bennet
Sophie Bensing
Per-Olof Berggren
Henrik Borg
Annelie Carlsson
Per-Ola Carlsson
Lars B. Dahlin
Björn Eliasson
Lena Eliasson
Mats Eriksson
Katarina Fagher
Peter Fors
Gun Forsander
Sune Forsberg
Hans Furuland
Soffia Gudbjörnsdottir
Jarl Hellman
Birgitta Hulter
Anders Håkansson
Åsa Hörnsten
Stefan Jansson
Johan Jendle
Anna Krook
Mikael Lilja
Marcus Lind
Agneta Lindberg
Arne Lindgren
Magnus Löndahl
Monica Lövestam Adrian
Karin Manhem
Eva O. Melin
David Nathanson
Peter M Nilsson
Gunnar Nordin
Anna Norhammar
Thomas Nyström
Bodil Ohlsson
Mikael Rydén
Inger Stenberg
Maria Thunander
Carina Ursing
Claes-Göran Östenson
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt