MTP-rådet har precis uppdaterat sin rekommendation för Freestyle libre genom att inkludera Freestyle Libre 2 i samma rekommendation och med i princip samma hälsoekonomiska värdering. Och deras konstaterande är: FreeStyle Libre 2 kan användas, om inte behovet kan tillgodoses med FreeStyle Libre 1. 

Bluetooth-teknik och larmfunktionen är väl de stora fördelarna. Enligt priserna på varuförsörjningens webb är det samma pris på de båda systemens avläsare (599 kr). För sensorerna är priset för FL1 420 kr respektive 436 kr för FL2.

 

https://www.janusinfo.se/nationelltinforandeavmedicinteknik/nyheter/nyheter/mtpradetuppdaterarrekommendationenforfreestylelibre.5.2621b267173c6727559ce91d.html

MTP-rådet uppdaterar rekommendationen för FreeStyle Libre

MTP-rådet har uppdaterat NT-rådets tidigare rekommendation för kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre vid diabetes typ 2 som kom i februari 2018. Rekommendationen inkluderar nu även FreeStyle Libre 2.

FreeStyle Libre 2 kan användas, om inte behovet kan tillgodoses med FreeStyle Libre 1. Detta gäller för personer med typ 1-diabetes och vissa personer med typ 2-diabetes. Vid typ 2-diabetes gäller som tidigare att FreeStyle Libre kan användas av patienter med typ 2-diabetes som behandlas med basinsulin i kombination med måltidsinsulin och som har ett Hba1c över 70 mmol/mol eller återkommande allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna. 

FreeStyle Libre är ett system för kontinuerlig glukosmätning. Systemet omfattar en sensor, en applikator för montering av sensorn och en avläsare. Sensorn bärs på baksidan av överarmen i upp till 14 dagar. Produkten tar bort behovet av fingerstickstest och visar dessutom glukosrapporter som tid i målområdet, låga glukosnivåer och ger en bild av dagliga mönster. Utöver detta använder den nya FreeStyle Libre 2 Bluetooth-teknik, och erbjuder möjligheten till valbara larmfunktioner vid höga och låga glukosvärden. Det föreligger inga avgörande skillnader i prestanda eller pris mellan FreeStyle Libre 1 och 2 varför ingen ny hälsoekonomisk bedömning gjorts.

Det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, ansvarar nu och framåt för beslut om nationellt ordnat införande av vissa medicintekniska produkter. MTP-rådet har tagit över rekommendationer som rör medicintekniska produkter från NT-rådet.

Press release MTP rådet

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt